e-ISSN: 2757-5241
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi Forbes Tıp Dergisi - Forbes J Med: 5 (1)
Cilt: 5  Sayı: 1 - 2024
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

EDITÖR NOTU
2.
Editörden
Editorial
M. Yekta ÖNCEL
Sayfa II

DERLEME
3.
İlacın Doğadan Eczaneye Gizemli Yolculuğu
The Mysterious Travel of Drugs from Nature to Pharmacy
Gülden DİNİZ, Şervan VEYSANOĞLU, Simge İNAL, Buket ARAÇ, Neslihan Düzenli, Emine Müge KARAKAYALI
doi: 10.4274/forbes.galenos.2023.44265  Sayfalar 1 - 8

SISTEMATIK DERLEME
4.
Kanser Cerrahisinde Yapay Zeka Odaklı Yenilik: Ufuk Avrupa Destekli Projelerin Sistematik Bir İncelemesi
Artificial Intelligence-Driven Innovation in Cancer Surgery: A Systematic Review of Horizon Europe-Funded Projects
Fatma SUSAM
doi: 10.4274/forbes.galenos.2023.38278  Sayfalar 9 - 19

ORIJINAL ARAŞTIRMA
5.
Miyofasiyal Tetik Noktaları Olan Fibromiyalji Hastalarında Kuru İğne Tedavisinin Ağrı, Yaşam Kalitesi ve Uyku Kalitesi Üzerine Kısa Dönem Etkileri
Short-term Effects of Dry Needling Treatment on Pain, Quality of Life, and Sleep Quality in Patients with Fibromyalgia with Tender Myofascial Trigger Points
Derya GÜNER, Önay GERÇİK
doi: 10.4274/forbes.galenos.2023.92668  Sayfalar 20 - 25

6.
Mesane Kanserinin Tanısal Sistoskopi Takibinde Şüpheli İdrar Sitolojisinin (Sınıf III) Önemi
Significance of Suspicious Urine Cytology (Class III) in Diagnostic Cystoscopy Follow-up of Bladder Cancer
Yunus Erol BOZKURT, Ali Can ALBAZ, Anıl GENÇOĞLU, Talha MÜEZZİNOĞLU
doi: 10.4274/forbes.galenos.2023.50479  Sayfalar 26 - 30

7.
Gestasyonel Diabetes Mellitus Hastalarının Tahmininde HbA1c’nin Yeri
Role of HbA1c in Prediction of Gestational Diabetes Mellitus Patients
Sema KARDEŞLER, Deniz İlhan TOPÇU, Mustafa TERZİOĞLU, Esin KASAP, Ayfer ÇOLAK
doi: 10.4274/forbes.galenos.2023.26023  Sayfalar 31 - 36

8.
Estetik İşlem Beklenti Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Metodolojik Çalışma
Adaptation of the Aesthetic Procedure Expectations Scale Into Turkish: A Methodological Study
Kübranur YILDIZ, Aliye OKGÜN ALCAN
doi: 10.4274/forbes.galenos.2023.63496  Sayfalar 37 - 44

9.
Hekimlerde Duygusal Zekâ ve Liderlik İlişkisinin Araştırılması
Research Study on Emotional Intellingence and Leadership Competencies Among Physicians
Mehmet KOCA, Zuhal YAPICI COŞKUN, Özlem COŞKUN, İrem BUDAKOĞLU
doi: 10.4274/forbes.galenos.2024.07088  Sayfalar 45 - 50

10.
Sakız Çiğneme ve Stres Topunun Doğum Ağrısı, Doğum Süresi ve Doğum Memnuniyeti Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
Effect of Chewing Gum and Stress Ball on Labor Pain, Duration of Labor, and Birth Satisfaction: A Randomized Controlled Study
Şahika ŞİMŞEK ÇETİNKAYA, Ayşenur DURMUŞ
doi: 10.4274/forbes.galenos.2024.71501  Sayfalar 51 - 58

11.
Bethesda Raporlama Sistemine Göre Malign Sitoloji, Malignite Açısından Kuşkulu ve Foliküler Neoplazi Olan Tiroid Nodüllerinin Sonografik Özelliklerinin TIRADS ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Sonographic Features with TIRADS of Malignant Cytology, Suspicious for Malignancy, and Follicular Neoplasm Thyroid Nodules According to the Bethesda Reporting System
Hülya ÇETİN TUNÇEZ, Ahmet BOZER, Merve SANAĞ, Asuman ARGON
doi: 10.4274/forbes.galenos.2024.76588  Sayfalar 59 - 64

12.
Komplike Pilonidal Sinüs Hastalığında Limberg ve Karydakis Prosedürlerinin Etkinliği
Effectiveness of the Limberg and Karydakis Procedures in Complicated Pilonidal Sinus Disease
Yasin GÜNEŞ, Emre TEKE
doi: 10.4274/forbes.galenos.2024.19970  Sayfalar 65 - 70

OLGU SUNUMU
13.
Bilinen Ama Unutulan Hastalık: On Yaşında Skorbüt Olgusu
Known But Forgotten Disease: A Ten-year-old Scurvy Case
Özlem ÜZÜM, İnci Türkan YILMAZ, Ceyda TANRIVERDİ, Fatma Ceren SARIOĞLU, Gülberat İNCE, Belde KASAP-DEMİR, Ali KANIK
doi: 10.4274/forbes.galenos.2023.00821  Sayfalar 71 - 75

14.
Cinsel İstismar Olduğuna Emin misiniz?
Are You Sure it is a Sexual Abuse?
Yavuz DEMİRÇELİK, Selcen KUNDAK, Özlem BAĞ
doi: 10.4274/forbes.galenos.2024.50251  Sayfalar 76 - 78

Hızlı Arama
MAKALE GÖNDER

Indeksler
Applications
Guidelines
LookUs & Online Makale