e-ISSN: 2757-5241

AMAÇ VE KAPSAM

Amaç ve Kapsam

Forbes Tıp Dergisi (Forbes Journal of Medicine), İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin resmi süreli yayın organıdır.
Dergi, Tıp ve Sağlık Bilimleri alanlarında Türkçe ve İngilizce makaleler yayınlayan, çift-kör hakemli, elektronik bir dergidir ve yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında) yayınlanmaktadır.

Amaç, derginin Tıp ve Sağlık Bilimleri alanlarındaki akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını yayınlayarak paylaşma olanağı bulacağı ve kaynak olarak da faydalanabilecekleri nitelikli bir yayın olmasıdır.

Forbes Tıp Dergisi’nin yayınlarının temelini araştırma makaleleri, derlemeler, olgu sunumları, editöre mektuplar, kongre ve bildiri özetleri oluşturmaktadır. Forbes Tıp Dergisi'ne gönderilecek çalışmaların daha önce basılmamış, elektronik ortamda yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir.

Dergimize gönderilen tüm yazılar ilk olarak editör kurulu tarafından derginin yayın politikalarına uygunluğu açısından değerlendirilir. Uygun görülen makaleler çift-kör hakem incelemesine gönderilir. Yazılar alındıktan sonra iki ay içinde değerlendirilerek ilk karar yazara iletilir. Editörlerin yazı seçiminde temel unsur olarak dikkate alacağı hakemler, konusunda uzman olan dış bağımsız kişilerden seçilir.

Tüm yazarlar bilimsel katkı ve oranlarını ve ilgili sorumluluklarını; ayrıca çıkar çatışması olmadığını bildiren toplu imzaları ile yayına katılmalıdırlar. Araştırmalara kısmi de olsa yapılan nakdi ya da ayni yardımların hangi kurum, kuruluş, ilaç-gereç firmalarınca yapıldığı dipnot olarak bildirilmelidir.

Derginin editöryal ve yayın süreçleri ile etik kuralları International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE), ve National Information Standards Organization (NISO) gibi uluslararası kuruluşların kurallarına uygun olarak şekillenmektedir. Dergimiz, şeffaf olma ilkeleri ve “akademik yayıncılıkta en iyi uygulamalar ilkeleri” ile uyum içindedir.

Forbes Tıp Dergisi, Ulakbim TR Dizin, EBSCO, Türk Medline, J-Gate, Türkiye Atıf Dizini ve Index Copernicus tarafından indekslenmektedir.

Dergi Adı (İngilizce): Forbes Journal of Medicine
Dergi Adı (Türkçe): Forbes Tıp Dergisi
Resmi Kısaltma: Forbes J Med
E-ISSN: 2757-5241

Açık Erişim Politikası
Forbes Tıp Dergisi, araştırmaları kamuya ücretsiz olarak sunmanın daha büyük bir küresel bilgi alışverişini desteklediği ilkesine dayanarak içeriğine anında açık erişim sağlar.
Açık Erişim Politikası, Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nin (BOAI) kurallarına dayanmakta, “açık erişim” ile onun ücretsiz erişilebilirliği kastedilmektedir.

Forbes Tıp Dergisi, gönderim, değerlendirme ve yayın sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmez.

Creative Commons
Forbes Tıp Dergisi, yayınlanan tüm yazılar için Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansını uygun bulmaktadır.
Bu lisans kapsamında taraflar, yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkına sahip olurlar.


Reklam Politikası

Potansiyel reklam verenler, Yazı İşleri ile iletişime geçmelidir. Reklam görselleri sadece Genel Yayın Yönetmeni’nin onayı ile yayınlanır.

Materyal Sorumluluk Reddi

Dergide yayınlanan makalelerde yer alan ifadeler veya görüşler editörlerin, yayın kurulunun ve/veya yayıncının görüşlerini yansıtmaz. Editörler, yayın kurulu ve yayıncı bu tür materyaller için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Dergide yayınlanan tüm görüşler, makalelerin yazarlarına aittir.

Dergi Editörlüğü

Adres: İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başhekimlik, Buca/İzmir
Telefon: +90 232 452 66 66
Faks: +90 232 452 77 88
E-posta: [email protected]

Yayınevi Yazışma Adresi

Galenos Yayınevi
Adres: Molla Gürani Mah. Kaçamak Sk. No: 21, 34093 Fındıkzade-İstanbul/Türkiye
Tel.: +90 212 621 99 25
Faks: +90 212 621 99 27
E-posta: [email protected]

Hızlı Arama
MAKALE GÖNDER

Indeksler
Applications
Guidelines
LookUs & Online Makale