ISSN: 2717-9443 | e-ISSN: 2757-5241

Danışma Kurulu

Danışma Kurulu

Uzm. Dr. Hüseyin Acar
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Acil Tıp
Prof. Dr. Murat Aksun
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Doç. Dr. Saliha Aksun
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Tıbbi Biyokimya
Uzm. Dr. Gülşah Şehitoğlu Alpağut
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Acil Tıp
Prof. Dr. Ayşe Berna Anıl
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Yoğun Bakım
Prof. Dr. Murat Anıl
İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Acil
Doç. Dr. Melda Apaydın
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Radyoloji
Uzm. Dr. Cenk Sinan Atalay
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kalp Damar Cerrahisi
Doç. Dr. Yeliz Çağan Appak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Gastroenteroloji
Doç. Dr. Arzu Latife Aral
İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi / İmmünoloji
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Ayvat
İzmir Demokrasi Üniversitesi. Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Prof. Dr. Maşallah Baran
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Gastroenteroloji
Dr. Öğr. Üyesi Aysel Başer
İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Tıp Eğitimi
Prof. Dr. Erem Kaan Başok
İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Üroloji 
Doç. Dr. Merve Gürsoy Bulut
İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Radyoloji
Dr. Öğr. Üyesi Başak Büyük
İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Histoloji-Embriyoloji
Uzm. Dr. Nagihan Can
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Göz Hastalıkları
Doç. Dr. Hafize Öztürk Can  
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi / Ebelik Bölümü
Doç. Dr. Fuat Emre Canpolat
Ankara Şehir Hastanesi / Neonatoloji
Doç. Dr. Gönül Çatlı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Endokrinoloji
Doç. Dr. Mehmet Nevzat Çizmeci
Toronto Üniversitesi Çocuk Hastanesi, Kanada / Neonatoloji
Öğretim Görevlisi İstemihan Çoban
İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Anatomi
Prof. Dr. Belde Kasap Demir
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Nefroloji - Çocuk Romatoloji
Prof. Dr. Can Duman
İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Tıbbi Biyokimya
Prof. Dr. Bumin Nuri Dündar
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Endokrinoloji
Prof. Dr. Nihal Olgaç Dündar
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Nöroloji
Uzm. Dr. Rahmi Gökhan Ekin
Foça Devlet Hastanesi / Üroloji
Doç. Dr. Umut Elboğa
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi / Nükleer Tıp
Doç. Dr. Kayı Eliaçık
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Genel Cerrahi
Prof. Dr. Ömer Erdeve
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi / Neonatoloji
Prof. Dr. Kıvanç Ergen
İzmir Demokrasi Üniversitesi. Tıp Fakültesi / Biyofizik
Doç. Dr. Pınar Gençpınar
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Nöroloji
Dr. Öğr. Üyesi Gamze Gökalp
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Acil
Doç. Dr. Salih Gözmen
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Hematoloji
Doç. Dr. Serhat Gür
Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / Genel Cerrahi
Uzm. Dr. Erkan Güvenç
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü / Acil Tıp
Dr. Öğr. Üyesi Güven Güvendi
İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Tıbbi Fizyoloji
Doç. Dr. Fatma Aslı Hapa
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Dermatoloji
Doç. Dr. Muhammet Ali Kanık
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Doç. Dr. Cem Karadeniz
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Kardiyoloji
Doç. Dr. Eda Karadağ Öncel
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Dr. Öğr. Üyesi Müge Karakayalı
İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Mikrobiyoloji
Hm. Özden Karakoç
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Eğitim Hemşireliği
Doç. Dr. Ömer Kartı
İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları
Prof. Dr. Derya Özer Kaya
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi / Fizyoterapi
Dr. Selahattin Keskindemirci
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr. Öğr. Üyesi Osman Hasan Tahsin Kılıç
İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Dr. Öğr. Üyesi Melis Köse
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Metabolizma Hastalıkları
Dr. Osman Nuri Kurt
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Doç. Dr. Esra Meltem Koç
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği 
Prof. Dr. Barış Önder Pamuk
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi /  İç Hastalıkları - Endokrinoloji
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Sofuoğlu
İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Halk Sağlığı
Prof. Dr. Esra Arun Özer
Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Neonatoloji
Hm. Merdiye Öztürk
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Sağlık Bakım Hizmetleri
Doç. Dr. Burak Cem Soner
İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Tıbbi Farmakoloji
Doç. Dr. Melih Kaan Sözmen
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Halk Sağlığı
Dr. Öğretim Üyesi Suzan Şahin
İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıları – Neonatoloji
Prof. Dr. Hüseyin Şener Barut
Buca Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Enfeksiyon Hastalıkları
Doç. Dr. Nimet Şenoğlu
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Yoğun Bakım
Prof. Dr. Mehmet Şenoğlu
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Nöroşirürji
Prof. Dr. Zeynep Gülden Sönmez Tamer
İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Tıbbi Mikrobiyoloji
Doç. Dr. Betül Taşpınar
İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Doç. Dr. Ferruh Taşpınar
İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Dr. İbrahim Tuğlu
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Prof. Dr. Tuba Tuncel
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Alerji ve İmmünoloji
Doç. Dr. Turgay Turan
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji
Prof. Dr. Murat Ulukuş
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum
Prof. Dr. Ayşe Gülden Diniz Ünlü
İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Tıbbi Patoloji
Doç. Dr. Umut Varol
İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları - Onkoloji
Doç. Dr. Sadık Yurttutan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Neonatoloji
Doç. Dr. Şefik Kaan Yücel
İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Anatomi

Hızlı Arama
MAKALE GÖNDER

Indeksler
Applications
Membership
LookUs & Online Makale