e-ISSN: 2757-5241
A Rare Complication: Blue Urine Developed After Laparoscopic Chromopertubation [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2021; 2(1): 54-57 | DOI: 10.5222/forbes.2021.19483

A Rare Complication: Blue Urine Developed After Laparoscopic Chromopertubation

Duygu Uçar, Burcu Artunc Ulkumen
Department of Obstet and Gynecol, Manisa Celal Bayar University, Manisa, TURKEY

Methylene blue is a dye that is widely used in medicine. The underlyin reason this widespread use is that it is easily accessible, inexpensive and safe. Although rarely seen, some complications may develop during use of methylene blue. It is important that clinicians should be aware of these unwanted conditions, recognize these complications at an earlier stage, and take suitable measures.

Keywords: blue urine, laparoscopy, tubal patency, methylene blue

Laparoskopik Tubal Geçirgenlik Kontrolü Sonrasında Mavi İdrar

Duygu Uçar, Burcu Artunc Ulkumen
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Manisa

Metilen mavisi, tıpta yaygın kullanım alanına sahip bir boyadır. Ayrıca, kolayca ulaşılabilir olması, ucuz ve güvenli olması, yaygın kullanımındaki başlıca nedenlerdir. Ancak, nadiren de olsa metilen mavisi kullanımı sonrasında bazı komplikasyonlar gelişebilmektedir. klinisyenlerin bu istenmeyen durumlardan haberdar olup, komplikasyonları erken tanıması ve uygun önlemleri alması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: mavi idrar, laparoskopi, tubal geçirgenlik, metilen mavisi

Duygu Uçar, Burcu Artunc Ulkumen. A Rare Complication: Blue Urine Developed After Laparoscopic Chromopertubation. Forbes J Med. 2021; 2(1): 54-57

Corresponding Author: Burcu Artunc Ulkumen, Türkiye
Manuscript Language: English