e-ISSN: 2757-5241
A Rare Cause of Syncope: Frontal Lobe Abscess [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2022; 3(1): 95-98 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2021.27146

A Rare Cause of Syncope: Frontal Lobe Abscess

Gülşen YALÇIN1, Emel BERKSOY2, Şule DEMİR2, Gamze GÖKALP2, Murat ANIL3
1Buca Seyfi̇ Demirsoy Training and Research Hospital, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Emergency Medicine, İzmir
2Tepecik Training And Research Hospital, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Emergency Medicine, İzmir
3İzmir Democracy University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Emergency Medicine, İzmir

A fourteen years-old girl was admitted to the emergency department by 112 ambulances due to syncope. The patient was treated according to the syncope algorithm. Conversion was considered because initial findings were normal. In the follow-up, high fever and focal seizure were observed. Frontal sinusitis and abscess were detected in cranial magnetic resonance. In this case report, we wanted to emphasize the importance of algorithmic approach in children with syncope in the emergency department.

Keywords: Cerebral abscess, frontal sinusitis, syncope

Nadir Bir Senkop Nedeni: Frontal Lop Apsesi

Gülşen YALÇIN1, Emel BERKSOY2, Şule DEMİR2, Gamze GÖKALP2, Murat ANIL3
1Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Çocuk Acil Bölümü, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Çocuk Acil Bölümü, İzmir, Türkiye
3İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Acil Kliniği, İzmir, Türkiye

Ön dört yaşında kız çocuk hasta, senkop nedeniyle 112 ambulansla çocuk acil servise getirildi. Hastaya senkop algoritmasına uygun yaklaşıldı. İlk bulgular normal çıktığı için konversiyon düşünüldü. İzlemde yüksek ateş ve fokal nöbet geçirmesi nedeniyle çekilen kraniyal manyetik rezonansta frontal sinüzit ve abse saptandı. Bu olgu sunumunda acil serviste senkop nedeniyle gelen çocuk hastalarda algoritmik yaklaşımın önemi vurgulanmak istendi.

Anahtar Kelimeler: Beyin absesi, frontal sinüzit, senkop

Gülşen YALÇIN, Emel BERKSOY, Şule DEMİR, Gamze GÖKALP, Murat ANIL. A Rare Cause of Syncope: Frontal Lobe Abscess. Forbes J Med. 2022; 3(1): 95-98

Corresponding Author: Gülşen YALÇIN, Türkiye
Manuscript Language: Turkish