e-ISSN: 2757-5241
Preoperative Radiological Assessment of The Total Knee Arthroplasty [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2021; 2(2): 67-73 | DOI: 10.5222/forbes.2021.35119

Preoperative Radiological Assessment of The Total Knee Arthroplasty

Atilla Hikmet Cilengir1, Suat Dursun2, Kazim Ayberk Sinci3, Ozgur Tosun3
1Basaksehir Cam and Sakura City Hospital, Department of Radiology, Istanbul, Turkey
2Hatay State Hospital, Department of Radiology, Hatay, Turkey
3Izmir Katip Celebi University Ataturk Training and Research Hospital, Department of Radiology, Izmir, Turkey

Total knee arthroplasty (TKA) is a surgery method that can reduce symptoms and restore joint functions. Long-term success of this operation depends on the correct anatomical and mechanical planning before the prosthetic material implantation. Accurate implant alignment together with anatomical balance provides more successful clinical outcomes and longer duration of the prosthetic material. Improper preoperative planning may cause implant loosening and increased load on the knee joint. Conventional radiographs are the most frequently used imaging methods for this purpose. Computed tomography and magnetic resonance imaging may be used in required cases. In addition, computer-aided systems have come into use and successful results have been reported. Early radiographic evaluation is unnecessary after an uncomplicated TKA. Preoperative imaging has several aims such as to assess the severity of the disease, to analyze the reserve bone tissue, to review the relevant anatomy, and to decide which implant and surgical approach will be applied. In this article, we aimed to present the necessary and also auxiliary radiological evaluations made before TKA in order to achieve better clinical results.

Keywords: Arthroplasty, Knee Joint, Radiography

Total Diz Artroplastisinin Preoperatif Radyolojik Değerlendirmesi

Atilla Hikmet Cilengir1, Suat Dursun2, Kazim Ayberk Sinci3, Ozgur Tosun3
1Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
2Hatay Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Hatay
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İzmir

Total diz artroplastisi (TDA) semptomları azaltabilen ve eklem fonksiyonlarını eski haline getirebilen bir cerrahi yöntemdir. Bu operasyonun uzun vadeli başarısı, protez malzemesinin implantasyonu öncesinde doğru anatomik ve mekanik planlamaya bağlıdır. Doğru implant dizilimi ve anatomik denge, daha başarılı klinik sonuçlar ile protez materyalinin daha uzun süre kullanılabilmesini sağlar. Uygun olmayan preoperatif planlama, implantın gevşemesine ve diz ekleminde artan yüke neden olabilir. Konvansiyonel radyografiler bu amaçla en sık kullanılan görüntüleme yöntemidir. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme ise gerekli durumlarda kullanılabilir. Ayrıca, bilgisayar destekli sistemler devreye girmiş ve başarılı sonuçlar bildirilmiştir. Komplike olmayan TDA sonrası erken radyografik değerlendirme gerekli değildir. Preoperatif görüntülemenin hastalığın ciddiyetini değerlendirmek, rezerv kemik dokusunu incelemek, ilgili anatomiyi gözden geçirmek, hangi implant ve cerrahi yaklaşımın uygulanacağına karar vermek gibi birçok amacı vardır. Bu yazıda, daha iyi klinik sonuçlar elde etmek amacıyla TDA öncesi yapılan gerekli ve ayrıca yardımcı radyolojik değerlendirmeleri sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Artroplasti, Diz Eklemi, Radyografi

Atilla Hikmet Cilengir, Suat Dursun, Kazim Ayberk Sinci, Ozgur Tosun. Preoperative Radiological Assessment of The Total Knee Arthroplasty. Forbes J Med. 2021; 2(2): 67-73

Corresponding Author: Atilla Hikmet Cilengir, Türkiye
Manuscript Language: English