e-ISSN: 2757-5241
An Unusual Pediatric Case with Spontaneous Pneumoperitoneum: Pneumatosis Cystoides Intestinalis Induced by Constipation [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2021; 2(1): 58-61 | DOI: 10.5222/forbes.2021.40469

An Unusual Pediatric Case with Spontaneous Pneumoperitoneum: Pneumatosis Cystoides Intestinalis Induced by Constipation

Oktay Ulusoy1, Efil Aydın1, Osman Zeki Karakuş1, Yasin Ertug Cekdemir2, Oğuz Ateş1
1Department of Pediatric Surgery, Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Izmir
2Department of Radiology, Division of Pediatric Radiology, Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey

Pneumoperitoneum almost always indicates a perforation. However, perforation is not detected approximately 5% to 15% of all exploratory laparotomies and it is called spontaneous pneumoperitoneum (SP). One of the rare causes of SP is Pneumatosis cystoides intestinalis (PCI). An 11-year-old female patient was transferred to the pediatric emergency department due to suspicion of intestinal perforation. Erect abdominal X-ray revealed pneumoperitoneum below the right diaphragm. Emergent exploratory laparotomy was performed. No perforation was detected during exploratory laparotomy. Both the absence of fever, peritoneal irritation signs and normal biochemical parameters SP must be considered. It should be kept in mind that PCI induced by constipation may be a cause of SP.

Keywords: Spontaneous pneumoperitoneum, Perforation, Pneumatosis cystoides intestinalis

Spontan Pnömoperitoneumu Olan Olağan Dışı bir Pediatrik Vaka: Kabızlığın Neden Olduğu Pnömatozis Sistoides Intestinalis

Oktay Ulusoy1, Efil Aydın1, Osman Zeki Karakuş1, Yasin Ertug Cekdemir2, Oğuz Ateş1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, iZMİR
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, iZMİR

Pnömoperitoneum hemen her zaman perforasyonu gösteren bir durumdur. Bununla birlikte, tüm laparotomilerinin yaklaşık %5 ile %15’inde perforasyon tespit edilmez ve bu durum spontan pnömoperitoneum (SP) olarak adlandırılır. SP’nin nadir nedenlerinden biri Pnömatozis sistoides intestinalis (PCI) ‘dir. 11 yaşında kız hasta perforasyon şüphesiyle çocuk acil servisine sevk edildi. Ayakta direk karın grafisinde sağ diyaframın altında serbest hava saptandı. İntestinal perforasyon şüphesi ile acil laparatomi yapılan hastada perforasyon saptanmadı. Ateş ve peritoneal tahriş belirtilerinin olmaması ve normal biyokimyasal parametreler SP düşündürmelidir. Kabızlığın neden olduğu PCI’in SP’nin nadir bir nedeni olabileceği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Spontan pnömoperitoneum, Perforasyon, Pnömotozis sistoides intestinalis

Oktay Ulusoy, Efil Aydın, Osman Zeki Karakuş, Yasin Ertug Cekdemir, Oğuz Ateş. An Unusual Pediatric Case with Spontaneous Pneumoperitoneum: Pneumatosis Cystoides Intestinalis Induced by Constipation. Forbes J Med. 2021; 2(1): 58-61

Corresponding Author: Oktay Ulusoy, Türkiye
Manuscript Language: English