e-ISSN: 2757-5241
Acute Abdominal Pain Due to Spontaneous Renal Calyceal Rupture: Clinical Presentation, Diagnosis and Management [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2021; 2(1): 41-45 | DOI: 10.5222/forbes.2021.74936

Acute Abdominal Pain Due to Spontaneous Renal Calyceal Rupture: Clinical Presentation, Diagnosis and Management

Erem Kaan Başok
Department of Urology, Izmir University of Economics, Faculty of Medicine, Izmir, Turkey.

Background: Rupture of renal calyces with urinoma, mimicking acute abdomen, is an unusual condition that is mostly caused by distal ureteral stone.
Case Presentation: Ultrasonographic evaluation showed right hydronephrosis in a woman who was admitted to our emergency department with persistent severe abdominal pain. A delayed contrast -enhanced computerized tomography (CT) was required to confirm the diagnosis of rupture in symptomatically worsening patient. Among various treatment options conservative treatment was preferred, the patient was recovered, and urinoma was resolved without any complication. Diagnosis and treatment options are discussed.
Conclusion: A spontaneous rupture of the urinary system can mimic acute abdomen, and should always be considered in the differential diagnosis of a patient presenting complex symptoms after renal colic. If a definite diagnosis cannot be established by routine imaging modalities, delayed phase contrast- enhanced CT would be helpful in this regard. Conservative treatment with careful monitoring is an option with good results, thus it may obviate the need for surgical intervention in most of the patients.

Keywords: rupture, stone, computed tomography, abdominal pain

Spontan Renal Kaliks Rüptürüne Bağlı Akut Karın Ağrısı: Klinik Görünüm, Tanı ve Tedavi

Erem Kaan Başok
İzmir Ekonomi Üniveristesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Giriş: Renal kaliks rüptürü ve beraberinde oluşan ürinom çoğunlukla distal üreter taşından kaynaklanan ve akut karnı taklit eden alışılmadık bir durumdur.
Olgu Sunumu: Acil servisimize inatçı ve şiddetli karın ağrısı ile başvuran bir kadın hastaya yapılan ultrasonografik incelemede sağ böbrekte hidronefroz saptandı. Semptomatik olarak kötüleşen hastada rüptür tanısını doğrulamak için gecikmiş faz kontrastlı bilgisayarlı tomografi (BT) gerekliydi. Farklı tedavi seçenekleri arasından konservatif tedavi tercih edildi, sonrasında ürinom komplikasyonsuz düzeldi ve hasta iyileşti. Tanı ve tedavi seçenekleri tartışıldı.
Sonuç: Üriner sistemin spontan rüptürü akut karnı taklit edebilir ve renal kolik sonrası kompleks semptomlar gösteren bir hastanın ayırıcı tanısında her zaman düşünülmelidir. Rutin görüntüleme modaliteleri ile kesin bir tanı konulamazsa, gecikmiş faz kontrastlı BT bu açıdan yardımcı olacaktır. Dikkatli izleme ile konservatif tedavi, iyi sonuçlara sahip bir seçenektir ve bu nedenle hastaların çoğunda cerrahi müdahale ihtiyacını ortadan kaldırabilir.

Anahtar Kelimeler: rüptür, taş, bilgisayarlı tomografi, karın ağrısı

Erem Kaan Başok. Acute Abdominal Pain Due to Spontaneous Renal Calyceal Rupture: Clinical Presentation, Diagnosis and Management. Forbes J Med. 2021; 2(1): 41-45

Corresponding Author: Erem Kaan Başok, Türkiye
Manuscript Language: English