e-ISSN: 2757-5241
Remodeling in Patients with in Situ Fixation for a Slipped Capital Femoral Epiphysis [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2021; 2(2): 99-107 | DOI: 10.5222/forbes.2021.92485

Remodeling in Patients with in Situ Fixation for a Slipped Capital Femoral Epiphysis

Ismail Eralp Kacmaz1, Meliksah Uzakgider2, Vadym Zhamilov1, Can Doruk Basa1, Ali Reisoglu1, Haluk Agus1
1Department of Orthopaedics and Traumatology, Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department of Orthopaedics and Traumatology, BozyakaTraining and Research Hospital, İzmir, Turkey

Objective: This study has investigated the amount of bone remodeling in patients with a slipped capital femoral epiphysis (SCFE) treated with in situ fixation until closure of the epiphysis and the factors affecting remodeling.
Method: Patients who underwent surgery for SCFE between January 2010 and January 2015 were retrospectively screened: Twenty-four male and 7 female patients (mean age 12.6 ± 1.9 years) were included in the study. Gender, age, history, and laterality of trauma, duration of hip pain (acute, chronic, acute on chronic background), and hip radiographs were evaluated. The Southwick and alpha angles were measured, and the factors affecting remodeling were assessed. The statistical analyses were conducted using SPSS 25.0 (IBM Corp., Armonk, NY); 95% confidence levels were calculated and p < 0.05 was considered to indicate statistical significance.
Results: The preoperative displacement angles measured on the anteroposterior and lateral radiographs were 15.03° ± 9.1° and 25.93° ± 14.1° and at the last follow-up they were 11.63° ± 8.7° and 21.6° ± 12.1°, respectively. The alpha angles measured on the lateral radiographs preoperatively and at the end of follow-up were 52.33° ± 11.6° and 47.87° ± 11.8°, respectively. Significant remodeling was reflected in the angles measured on the anteroposterior and lateral X-ray images. Greater preoperative displacement angle was associated with less remodeling.
Conclusion: Preoperative displacement affects the degree of postoperative remodeling. In patients with severe epiphyseal displacement, open reduction is an option but in situ pinning should be considered in that it is less invasive and more physiological.

Keywords: Slipped capital femoral epiphyses, Bone remodeling, Femoroacetabular impingement, Adolescent

Femur Başı Epifiz Kayması Nedeniyle In Situ Fiksasyon Uygulanan Hastalarda Remodelasyon

Ismail Eralp Kacmaz1, Meliksah Uzakgider2, Vadym Zhamilov1, Can Doruk Basa1, Ali Reisoglu1, Haluk Agus1
1S.B.Ü. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
2S.B.Ü. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada femur başı epifiz kayması (FBEK) nedeniyle in situ fiksasyon uygulanan hastalarda epifiz kapanana kadar oluşan remodelasyon miktarı ve buna etki eden faktörler araştırılmıştır.
Yöntem: Ocak 2010- Ocak 2015 tarihleri arasında FBEK nedeniyle opere edilen hastalar retrospektif olarak tarandı. Yaş ortalaması 12,6 ± 1,9 olan 23 erkek ve 7 kız hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların cinsiyet, yaş, taraf, travma öyküsü ve kalça röntgenleri değerlendirildi. Röntgenlerde Southwick ve alfa açıları ölçüldü. Kalça ağrısı süresine göre hastalar üç gruba (akut, kronik, kronik zeminde akut) ayrıldı. İstatistiksel analizler SPSS 25.0 (IBM Corp., Armonk, NY) program ile; % 95 güven aralığında ve p <0.05 istatistiksel anlamlılık gösterdiği kabul edilerek yapıldı.
Bulgular: Ön arka ve yan grafilerde ölçülen deplasman açıları ameliyat öncesi sırasıyla ortalama 15,03° ± 9,1° ve 25,93° ± 14,1°; epifiz kapandıktan sonra ise 11,63° ± 8,7° ve e°’idi. Alfa açıları ise ameliyat öncesinde ve epifiz kapandıktan sonra sırasıyla 52,33° ± 11,6° ve 47,87° ± 11,8°’idi. Ön arka ve yan grafilerde ölçülen deplasman açılarına göre istatistiksel anlamlı remodelasyon saptandı. Ameliyat öncesindeki deplasman açısının fazla olması daha az remodelasyonla ilişkili bulundu.
Sonuç: Ameliyat öncesindeki deplasman miktarı remodelasyonu etkilemektedir. Ciddi epifizyal deplasmanı olan hastalarda açık redüksiyon bir seçenek olmasına rağmen in situ fiksasyon daha az invaziv ve daha fizyolojik olması nedeniyle göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Femur başı epifiz kayması, Kemik remodelasyonu, Femoroasetabular sıkışma, Adolesan

Ismail Eralp Kacmaz, Meliksah Uzakgider, Vadym Zhamilov, Can Doruk Basa, Ali Reisoglu, Haluk Agus. Remodeling in Patients with in Situ Fixation for a Slipped Capital Femoral Epiphysis. Forbes J Med. 2021; 2(2): 99-107

Corresponding Author: Ali Reisoglu, Türkiye
Manuscript Language: English