e-ISSN: 2757-5241
Forbes Tıp Dergisi | Forbes Journal of Medicine Body Mass Index, Age, and Gender Affect CoronaVac Vaccine Antibody Response [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2022; 3(2): 215-217 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2022.10337

Body Mass Index, Age, and Gender Affect CoronaVac Vaccine Antibody Response

Ayfer ÇOLAK, Anıl BAYSOY, Mesut FİDAN, Banu İŞBİLEN BAŞOK
University of Health Sciences İzmir Tepecik Training and Research Hospital, Department of Medical Biochemistry, İzmir Turkey

Keywords: CoronaVac vaccine, antibody, age

CoronaVac Aşısının Antikor Yanıtına Yaş, Cinsiyet ve Vücut Kitle İndeksinin Etkisi

Ayfer ÇOLAK, Anıl BAYSOY, Mesut FİDAN, Banu İŞBİLEN BAŞOK
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Kliniği, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: CoronaVac aşısı, antikor, yaş

Ayfer ÇOLAK, Anıl BAYSOY, Mesut FİDAN, Banu İŞBİLEN BAŞOK. Body Mass Index, Age, and Gender Affect CoronaVac Vaccine Antibody Response. Forbes J Med. 2022; 3(2): 215-217

Corresponding Author: Ayfer ÇOLAK, Türkiye
Manuscript Language: Turkish