e-ISSN: 2757-5241
Forbes Tıp Dergisi | Forbes Journal of Medicine A Case of Meningitis Caused by Listeria monocytogenes [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2022; 3(1): 83-86 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2021.22931

A Case of Meningitis Caused by Listeria monocytogenes

Enes ARDIÇ, Emre YILDIZ, Muhammed Enes KARDAN, Mustafa DOĞAN, İlknur ERDEM
Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Faculty Of Medicine, Namık Kemal University, Tekirdag, Turkey

Listeriosis is a rare infectious disease caused by Listeria monocytogenes (L. monocytogenes) in the public. L. monocytogenes is a bacterium that generally infects high-risk patients, particularly the elderly, immunocompromised patients, and pregnant women. Here, we present a case of L. monocytogenes meningitis in a 79-year-old male with diabetes mellitus and pemphigus vulgaris.

Keywords: L. monocytogenes, meningitis, immunocompromised host

Listeria monocytogenes’in Etken Olduğu Bir Menenjit Olgusu

Enes ARDIÇ, Emre YILDIZ, Muhammed Enes KARDAN, Mustafa DOĞAN, İlknur ERDEM
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye

Listeriosis, Listeria monocytogenes’in (L. monocytogenes) neden olduğu toplumda nadir görülen bir enfeksiyon hastalığıdır. L. monocytogenes genellikle yüksek riskli hastaları, özellikle yaşlılar, bağışıklığı baskılanmış hastalar ve gebeleri enfekte eden bir bakteridir. Burada diabetes mellitus, pemfigus vulgaris hastalıkları olan 79 yaşında erkek hastada L. monocytogenes’e bağlı menenjit gelişen bir olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: L. monocytogenes, menenjit, bağışıklığı baskılanmış konak

Enes ARDIÇ, Emre YILDIZ, Muhammed Enes KARDAN, Mustafa DOĞAN, İlknur ERDEM. A Case of Meningitis Caused by Listeria monocytogenes. Forbes J Med. 2022; 3(1): 83-86

Corresponding Author: İlknur ERDEM, Türkiye
Manuscript Language: Turkish