e-ISSN: 2757-5241
Forbes Tıp Dergisi | Forbes Journal of Medicine Rare Birth Defects in Pregnancies of Women with Pregestational Diabetes: Absent Radius [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2021; 2(1): 62-65 | DOI: 10.5222/forbes.2021.27247

Rare Birth Defects in Pregnancies of Women with Pregestational Diabetes: Absent Radius

Huseyin Ustun1, Mehmet Yekta Oncel2, Ozgun Uygur1, Esra Bal1, Defne Engür1, Melek Akar1
1Health Sciences University, Izmir Tepecik Training And Research Hospital, Division Of Neonatology, Izmir, Turkey
2Izmir Katip Celebi University Faculty Of Medicine, Department Of Pediatrics, Division Of Neonatology, Izmir, Turkey

Diabetes mellitus (DM) is an important disease that negatively affects fetal development and women with pregestational diabetes have an increased risk for adverse pregnancy outcomes, including a markedly increased risk for birth defects. In this report, a newborn with absent radius associated with pregestational diabetes was presented. A male newborn was born at 40th gestational week from a 20-year-old mother by cesarean section. The patient had shortness in the limbs, hypoplastic right thumb and flexion contracture at his right hand besides respiratory distress.To our knowledge, with this case report, we would like to share the second case of diabetic mother’s infant with absent radius in the literature.

Keywords: Absent radius, diabetes mellitus, newborn

Diyabetik Anne Bebeklerinde Nadir Görülen Bir Defekt: Radius Yokluğu

Huseyin Ustun1, Mehmet Yekta Oncel2, Ozgun Uygur1, Esra Bal1, Defne Engür1, Melek Akar1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Bilim Dalı, İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İzmir

Diabetes mellitus (DM), fetal gelişimi olumsuz etkileyen önemli bir hastalıktır. Pregestasyonel diyabeti olan kadınlar doğumsal malformasyonlar için önemli ölçüde artmış bir riske sahiptir. Bu makalede, pregestasyonel diyabet ile ilişkili radius yokluğu olan bir yenidoğan sunulmuştur. 20 yaşındaki bir anneden sezaryen ile 40. gebelik haftasında doğan erkek bebek; ekstremitelerinde kısalık, sağ baş parmağında hipoplazi, solunum sıkıntısı yanında sağ elinde fleksiyon kontraktürü vardı. Bu olgu sunumu ile literatürde radius yokluğu ile ilişkili ikinci diyabetik anne bebeğini paylaşmak istiyoruz.

Anahtar Kelimeler: Radius yokluğu, diyabet, yenidoğan

Huseyin Ustun, Mehmet Yekta Oncel, Ozgun Uygur, Esra Bal, Defne Engür, Melek Akar. Rare Birth Defects in Pregnancies of Women with Pregestational Diabetes: Absent Radius. Forbes J Med. 2021; 2(1): 62-65

Corresponding Author: Huseyin Ustun, Türkiye
Manuscript Language: English