e-ISSN: 2757-5241
Forbes Tıp Dergisi | Forbes Journal of Medicine The Importance of Imaging in the Diagnosis of Rectus Femoris Pyomyositis in a 35Day-Old-Infant [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2020; 1(3): 105-109 | DOI: 10.5222/forbes.2020.54264

The Importance of Imaging in the Diagnosis of Rectus Femoris Pyomyositis in a 35Day-Old-Infant

Nurdan Uraş1, İsmail Uras2
1Department Of Pediatr, Istinye University, Istanbul, Turkey
2Erdem Hospital, Istanbul, Turkey

Pyomyositis affecting the muscles around the hip may present with characteristics similar to those bof septic arthritis, which are challenging to diagnose due to their rare and vague presentation. Herein, we present a 35-day-old –male nfant with fever, restriction of hip and right limp movement and magnetic resonance imaging finding indicating rectus femoris pyomyositis.

Keywords: pyomyositis, rectus femoris muscle, septic arthritis

Otuzbeş Günlük Bir Olguda Rektus Femoris Piyomiyozitis Tanısında Görüntülemenin Önemi

Nurdan Uraş1, İsmail Uras2
1İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Erdem Hastanesi, İstanbul

Kalça eklemi kaslarını etkileyen piyomiyositis, nadir görülen septik artrit ile benzer klinik özellikler göstermektedir. Bu yazımızda septik artrit bulguları ile gelen magnetik rezonans görüntüleme ile rectus femoris piyomositis tanısı konulan 35 günlük bir olguyu sunmak istedik. Bu ölgu ile rectus femoris pyomyositisin tanısında görüntüleme yönteminin tanı, tedavi ve prognozu belirlemedeki önemini vurgulamayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: piyomiyosit, rektus femoris kası, septik artrit

Nurdan Uraş, İsmail Uras. The Importance of Imaging in the Diagnosis of Rectus Femoris Pyomyositis in a 35Day-Old-Infant. Forbes J Med. 2020; 1(3): 105-109

Corresponding Author: Nurdan Uraş, Türkiye
Manuscript Language: English