e-ISSN: 2757-5241
Forbes Tıp Dergisi | Forbes Journal of Medicine A Rare Case of Nasopharyngeal Teratoma [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2020; 1(2): 51-54 | DOI: 10.5222/forbes.2020.80299

A Rare Case of Nasopharyngeal Teratoma

İbrahim Ömeroğlu, Halil Gursoy Pala
T.C Health Sciences University Tepecik Training And Research Hospital, Perinatology Clinic, İzmir

Oral teratoma is a rare congenital tumor that occurs almost exclusively in infants, and usually in newborns. The incidence of live births ranges from 1: 35.000 to 1: 200.000. There is a female dominance ratio of 6: 1. Teratomas are rare in the head and neck region and represent less than 5% of all cases.
In this article, a case referred to our clinic in the second trimester of pregnancy and ultrasonographically diagnosed as teratoma is presented.

Keywords: prenatal, nasopharyngeal, teratoma

Nadir Görülen Nazofarengeal Teratom Olgusu

İbrahim Ömeroğlu, Halil Gursoy Pala
T.C Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,perinatoloji Kliniği,i̇zmir

Oral teratom, hemen hemen yalnızca bebeklerde ve genellikle yenidoğanlarda görülen nadir bir konjenital tümördür. Canlı doğumların görülme sıklığı 1: 35.000 ile 1: 200.000 arasında değişmektedir. 6: 1 oranında kadın egemenliği vardır. Teratomlar baş ve boyun bölgesinde nadirdir ve tüm olguların %5’inden azını temsil eder.
Bu makalede, gebeliğin ikinci trimestrinde kliniğimize refere edilen ve ultrasonografik olarak teratom saptanan bir “nazofarengeal teratom” olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: prenatal, nazofarengeal, teratom

İbrahim Ömeroğlu, Halil Gursoy Pala. A Rare Case of Nasopharyngeal Teratoma. Forbes J Med. 2020; 1(2): 51-54

Corresponding Author: İbrahim Ömeroğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish