e-ISSN: 2757-5241
Forbes Tıp Dergisi | Forbes Journal of Medicine A Hypothesis on Fetal Programming [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2020; 1(3): 110-111 | DOI: 10.5222/forbes.2020.93685

A Hypothesis on Fetal Programming

Mürüvvet Elif Şimşir1, Defne Engür2
1Department of Pediatrics, Izmir Tepecik Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Izmir, Turkey.
2Department of Pediatrics, Division of Neonatology, Izmir Tepecik Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Izmir, Turkey.

Keywords: Fucose, Supplementary Feeding, Gestational Diabetes

Fetal Programlanma Üzerine Bir Hipotez

Mürüvvet Elif Şimşir1, Defne Engür2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Neonataloji Kliniği, İzmir

Anahtar Kelimeler: Fukoz, Besin Takviyesi, Gestasyonel Diyabet

Mürüvvet Elif Şimşir, Defne Engür. A Hypothesis on Fetal Programming. Forbes J Med. 2020; 1(3): 110-111

Corresponding Author: Mürüvvet Elif Şimşir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish