e-ISSN: 2757-5241

İndeks

İndeks

ULAKBİM TR Dizin
Türkiye Atıf Dizini
EBSCO
Türk Medline
J-Gate
Index Copernicus

Hızlı Arama
MAKALE GÖNDER

Indeksler
Applications
Guidelines
LookUs & Online Makale