e-ISSN: 2757-5241

Uyarı: Aşağıdaki makaleler yayın için kabul edilmiştir; ancak, bu liste makalelerin yayınlanacağı sırayı (sayıyı) göstermemektedir. Yeni makaleler kabul edildiğinde, burada görüntülenen sıra değişecektir.

Baskıdaki Makaleler - Forbes Tıp Dergisi

Baskıdaki Makaleler

1.
Testis Kanseri Hastalarında Yeni Bir Prognoz Göstergesi: Ortalama Trombosit Volümü
A Novel Prognostic Indicator in Testicular Cancer Patients: Mean Platelet Volume
SACIT NURI GORGEL, Yigit AKIN, Esra Meltem Koç, osman köse, Serkan Özcan, Yüksel Yılmaz
Sayfa 0

2.
Hastane İçi Transfer Güvenliği Ölçeği’nin Türkçe'ye Uyarlanması
Adaptation of the Intrahospital Transport Safety Scale into Turkish
Özlem Soyer Er, Aliye Okgün Alcan
Sayfa 0

3.
Monosit HDL-Kolesterol Oranının İdiyopatik Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon ve Hastalık Şiddeti ile İlişkisi
Association of the Monocyte to HDL Cholesterol Ratio with Idiopathic Pulmonary Arterial Hypertension and Disease Severity
Hatice Solmaz, Mehmet Akbulut
Sayfa 0

4.
CoronaVac aşısının antikor yanıtına yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeksinin etkisi
Body Mass Index, Age, and Gender Affect CoronaVac Vaccine Antibody Response
Ayfer Çolak, Anıl Baysoy, Mesut Fidan, Banu İşbilen Başok
Sayfa 0
Makale Özeti

5.
Atriyum Septum Defekti Hastalarında Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları ve Kalp Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Cardiac Magnetic Resonance Imaging Findings and Evaluation of Heart Functions in Atrial Septal Defect Patients
Sedat Altay, Murat Yogurtcu, Onur Kaan Akkuş, Muhsin Engin Uluc
Sayfa 0

6.
Türkiye’deki anatomi anabilim dallarının web sitelerinin içeriklerinin analizi
Content analysis of websites of departments of anatomy in Turkey
Kaan Yücel
Sayfa 0

7.
COVID-19 Pandemi Sürecinde Yetişkin Bireylerin Değişen Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Changing Dietary Habits of Adults During COVID-19 Pandemic Period
Gülşah Kaner, Ayşe Nur Songür Bozdağ, Dilek Ongan, Gamze Yurtdaş, Gamze Çalık
Sayfa 0

8.
Pediatrik Afet Triyaj Sistemi
Pediatric Disaster Triage System
Gülşen Yalçın, Murat Anıl
Sayfa 0

9.
Multiple Miyelom Tanılı Hastalarda EORTC QLQ ile Yaşam Kalitesi Değerlendirmesi: Çok Merkezli Çalışma
Quality of Life Assessment with EORTC QLQ in Patients with Multiple Myeloma: Multicenter Study
Aliihsan Gemici, Istemi SERIN, VEDAT BUĞRA EROL, Mehmet Hilmi Doğu, İDRİS İNCE, RAFET EREN, Atakan Tekinalp, volkan karakuş, Iklil Nur Koç, Zeynep Ece Arslan, zekiye nur tay, Elif Nur Tüncer
Sayfa 0

10.
Doğum salonu dışında yenidoğan canlandırma yaklaşımları-Doğru bilinen yanlışlar
Resuscitation practices outside the delivery room-Right known mistakes
Suzan Şahin, Mehmet Yekta ONCEL, Sezgın GÜNES, Murat ANIL
Sayfa 0

11.
Hiperbarik oksijenin soğuk saklamadaki dokularda hipoksik-iskemik hasar üzerine etkisi
The effect of hyperbaric oxygen on hypoxic-ischemic damage in cold preserved tissues
İbrahim Öncel, Selman Kesici, Şeref Selçuk Kılıç, Saniye Ekinci, Beril Talim, Benan Bayrakcı
Sayfa 0

12.
Nintendo Wii® Denge Eğitiminin Kronik Diz Problemli Olgularda Etkinliği: Randomize Kontrollü Çalışma
The Effects of Nintendo Wii® Balance Training on Cases with Chronic Knee Problems: A Randomised Controlled Trial
Cihan Caner Aksoy, Ummuhan Bas Aslan, Ferruh Taspinar, Sermet İnal
Sayfa 0

13.
Kronik ağrılı diz osteoartritinde ardışık plateletten zengin plazma(PRP) enjeksiyonunun kısa dönem etkileri
The short-term effect of consecutive platelet-rich plasma (PRP) injections on chronic pain in knee osteoarthritis
Ülkü Dönmez
Sayfa 0

14.
COVID-19 Tehdit Algısı Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Turkish Validity and Reliability Study of Questionnaire on Perception of Threat from COVID-19
Özge Akgül, Melike Tetik Oktay, Cansu Aykaç
Sayfa 0

15.
Klinikopatolojik yönleri ile nadir bir olgu; Ksantogranülomatöz salpenjit
XANTHOGRANULOMATOUS SALPINGITIS;A RARE CASE WITH CLINICOPATHOLOGIC ASPECTS
Ayşe Nur Uğur Kılınç, Ümmügülsüm Esenkaya
Sayfa 0

LookUs & Online Makale