e-ISSN: 2757-5241
En Çok İndirilen Makaleler - Forbes Tıp Dergisi

En Çok İndirilen Makaleler

DERLEME
1.
COVID-19 ve Sitokin Fırtınası
COVID-19 and Cytokine Storm
Mustafa Kurtuluş, Ibrahim Pirim
doi: 10.5222/forbes.2020.79188   2020; 1 - 3 | Sayfalar 55 - 60

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Solunum Sıkıntısı Bulunan 1250 Gram Üzeri Preterm Bebeklerde Profilaktik Kafein Kullanımının Yararları
Benefits Of Caffeine: Birth Weigth Over 1250 g Infants With Respiratuar Distress
Ezgi Yangın Ergon, Ruya Colak, Meltem Kıvılcım, Meral Yıldız, Senem Alkan Özdemir, Ferit Kulali, Sebnem Calkavur
doi: 10.5222/forbes.2020.57441   2020; 1 - 3 | Sayfalar 68 - 74

3.
Koroid Pleksus Ksantogranülomu: Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
Computed Tomography and Magnetic Resonance Assessment of Choroid Plexus Xanthogranulomas
Sedat Altay
doi: 10.5222/forbes.2020.58066   2020; 1 - 2 | Sayfalar 36 - 41

4.
Çocuklarda Salmonella Enfeksiyonları: Klinik Özellikler ve Antibiyotik Direnç Profilinin Yıllara göre Değişimi
Salmonella infections in children: Change of Clinical Characteristics and Antibiotic Resistance Pattern during Years
Kamile Ötiken Arıkan, Gülsüm Biten Güven
doi: 10.5222/forbes.2021.57070   2021; 2 - 2 | Sayfalar 87 - 91

5.
Fizyoterapistlerde COVID-19 Korkusu ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki
The Relationship Between Fear of COVID-19 and Quality of Life in Physiotherapists
Betul Taspinar, Ferruh Taspinar, Hakan Gulmez, Ayse Sezgi Kizilirmak
doi: 10.5222/forbes.2021.54376   2021; 2 - 2 | Sayfalar 108 - 115

DERLEME
6.
Total Diz Artroplastisinin Preoperatif Radyolojik Değerlendirmesi
Preoperative Radiological Assessment of The Total Knee Arthroplasty
Atilla Hikmet Cilengir, Suat Dursun, Kazim Ayberk Sinci, Ozgur Tosun
doi: 10.5222/forbes.2021.35119   2021; 2 - 2 | Sayfalar 67 - 73

OLGU SUNUMU
7.
Hipofiz Yetmezliğinin Nadir Bir Nedeni: Hipofiz Sapı Kesinti Sendromu ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
A Rare Cause of Pituitary Deficiency: Pituitary Stalk Interruption Syndrome and Magnetic Resonance Imaging Findings
Atilla Hikmet Çilengir, Fatma Ceren Sarıoğlu, Nevin Çilengir, Berna Dirim Mete
doi: 10.5222/forbes.2020.24008   2020; 1 - 3 | Sayfalar 96 - 100

8.
Konjenital Toksoplazmozis: Bir Olgu Sunumu
Congenital Toxoplasmosis: A Case Study
Ferda Kazancı, Nursel Yurttutan, Aysegül Çomez, Sadık Yurttutan
doi: 10.5222/forbes.2021.77486   2021; 2 - 2 | Sayfalar 127 - 130

DERLEME
9.
Nöromusküler Hastalıkların Tanısında Kas ve Sinir Biyopsilerinin Önemi
The Importance of Muscle and Nerve Biopsies in the Diagnosis of Neuromuscular Diseases
Gülden Diniz
doi: 10.5222/forbes.2020.18291   2020; 1 - 2 | Sayfalar 23 - 29

OLGU SUNUMU
10.
İzole Aberran Sağ Subklavian Arter ve Trizomi 21 Olgusu
Isolated Aberrant Right Subclavian Artery and Trisomy 21 Case
İbrahim Ömeroğlu, Halil Gursoy Pala, Hakan Gölbaşı
doi: 10.5222/forbes.2021.25733   2021; 2 - 1 | Sayfalar 46 - 48

ORIJINAL ARAŞTIRMA
11.
Pediatristlerin Human Papilloma Virüs Aşısı Hakkındaki Bilgi ve Tutumları
Knowledge and Attitudes of Pediatricians to The Human Papilloma Virus Vaccines
Selin Taşar, Esra Bal Yüksel, Derya Sağcan, Eda Karadağ Öncel, Ahu Kara Aksay, Dilek Yılmaz Çiftdoğan
doi: 10.5222/forbes.2021.69875   2021; 2 - 1 | Sayfalar 19 - 24

12.
Prematür Ovaryen Yetmezlikli Hastalarda Karyotip Değerlendirmesi
Karyotype Evaluation in Patients with Premature Ovarian Failure
Aslı Akdöner, Murat Celiloglu, Erkan Cagliyan
doi: 10.5222/forbes.2020.47955   2020; 1 - 3 | Sayfalar 61 - 67

DERLEME
13.
Covid-19 Patogenezinde ncRNA’ların Rolü
The Role of ncRNAs in Covid-19 Pathogenesis
Tuba Öz, Melek Pehlivan, Ibrahim Pirim
doi: 10.5222/forbes.2021.38258   2021; 2 - 1 | Sayfalar 1 - 12

ORIJINAL ARAŞTIRMA
14.
Influenza Hızlı Antijen Testinin Influenza Sezonu Boyunca Klinikte Kullanımı
Clinical Usage of Influenza Rapid Test During Influenza Season
Kamile Ötiken Arıkan
doi: 10.5222/forbes.2021.97269   2021; 2 - 1 | Sayfalar 13 - 18

15.
Acil Servise Başvuran Kafa Travmalı Hastaların Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi
Computed Tomographic Scanning Evaluation Of The Patients With Head Trauma
Burcu Tanay Demirdöven, Erkan Güvenç, Mustafa Küçük, Mebrure Evnur Uyar
doi: 10.5222/forbes.2020.87587   2020; 1 - 1 | Sayfalar 1 - 4

OLGU SUNUMU
16.
Otistik Belirtiler ile Başvuran Bir Limbik Ensefalit Olgusu
A Case, Who Applied with Autistic Symptoms, Diagnosed as Limbic Encephalitis
Gonca Özyurt, Yusuf Öztürk, Huseyin Burak Baykara
doi: 10.5222/forbes.2021.49369   2021; 2 - 2 | Sayfalar 123 - 126

ORIJINAL ARAŞTIRMA
17.
Fetal Santral Sinir Sistemi Anomalilerinin Değerlendirilmesi; Referans Merkez Perinatoloji Konsey Verileri
Evaluation of Fetal Central Nervous System Anomalies; Perinatology Council Data of a Reference Center
Meltem Koyuncu Arslan, Melek Akar, Halil Gürsoy Pala, Cüneyt Eftal Taner, Mehmet Yekta Oncel
doi: 10.5222/forbes.2020.30602   2020; 1 - 3 | Sayfalar 75 - 78

18.
Pandemi Sürecinde Yoğun Bakım Hemşireliği: Algılanan Stresin Merhamet Yorgunluğuna Etkisi
Intensive Care Nursing During the Pandemia Process: The Effect of Perceived Stress on Compassion Fatigue
Aliye Okgün Alcan, Kübranur Yıldız
doi: 10.4274/forbes.galenos.2021.53825   2021; 2 - 3 | Sayfalar 175 - 181

19.
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Rotavirüs Enfeksiyonu Salgını
Epidemic of Rotavirus Infection in Neonatal Intensive Care Unit
Funda Yavanoğlu Atay, Ömer Güran, Leyla Bilgin
doi: 10.4274/forbes.galenos.2021.36349   2021; 2 - 3 | Sayfalar 154 - 157

DERLEME
20.
Bağışıklık Sistemi: Güvenilir Bir Dost mu, İşbirlikçi Bir Düşman mı?
Immune System: Is a Trusted Friend, is a Collaborative Enemy?
Gülden DİNİZ, Yüksel YAŞIN, Cansu ÇOBAN, Şevval EVCİMEN, Müge KARAKAYALI
doi: 10.4274/forbes.galenos.2021.30974   2022; 3 - 1 | Sayfalar 1 - 9

LookUs & Online Makale