e-ISSN: 2757-5241
En Çok İndirilen Makaleler - Forbes Tıp Dergisi

En Çok İndirilen Makaleler

DERLEME
1.
COVID-19 ve Sitokin Fırtınası
COVID-19 and Cytokine Storm
Mustafa Kurtuluş, Ibrahim Pirim
doi: 10.5222/forbes.2020.79188   2020; 1 - 3 | Sayfalar 55 - 60

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Solunum Sıkıntısı Bulunan 1250 Gram Üzeri Preterm Bebeklerde Profilaktik Kafein Kullanımının Yararları
Benefits Of Caffeine: Birth Weigth Over 1250 g Infants With Respiratuar Distress
Ezgi Yangın Ergon, Ruya Colak, Meltem Kıvılcım, Meral Yıldız, Senem Alkan Özdemir, Ferit Kulali, Sebnem Calkavur
doi: 10.5222/forbes.2020.57441   2020; 1 - 3 | Sayfalar 68 - 74

3.
Koroid Pleksus Ksantogranülomu: Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
Computed Tomography and Magnetic Resonance Assessment of Choroid Plexus Xanthogranulomas
Sedat Altay
doi: 10.5222/forbes.2020.58066   2020; 1 - 2 | Sayfalar 36 - 41

4.
Çocuklarda Salmonella Enfeksiyonları: Klinik Özellikler ve Antibiyotik Direnç Profilinin Yıllara göre Değişimi
Salmonella infections in children: Change of Clinical Characteristics and Antibiotic Resistance Pattern during Years
Kamile Ötiken Arıkan, Gülsüm Biten Güven
doi: 10.5222/forbes.2021.57070   2021; 2 - 2 | Sayfalar 87 - 91

DERLEME
5.
Total Diz Artroplastisinin Preoperatif Radyolojik Değerlendirmesi
Preoperative Radiological Assessment of The Total Knee Arthroplasty
Atilla Hikmet Cilengir, Suat Dursun, Kazim Ayberk Sinci, Ozgur Tosun
doi: 10.5222/forbes.2021.35119   2021; 2 - 2 | Sayfalar 67 - 73

ORIJINAL ARAŞTIRMA
6.
Fizyoterapistlerde COVID-19 Korkusu ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki
The Relationship Between Fear of COVID-19 and Quality of Life in Physiotherapists
Betul Taspinar, Ferruh Taspinar, Hakan Gulmez, Ayse Sezgi Kizilirmak
doi: 10.5222/forbes.2021.54376   2021; 2 - 2 | Sayfalar 108 - 115

OLGU SUNUMU
7.
Hipofiz Yetmezliğinin Nadir Bir Nedeni: Hipofiz Sapı Kesinti Sendromu ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
A Rare Cause of Pituitary Deficiency: Pituitary Stalk Interruption Syndrome and Magnetic Resonance Imaging Findings
Atilla Hikmet Çilengir, Fatma Ceren Sarıoğlu, Nevin Çilengir, Berna Dirim Mete
doi: 10.5222/forbes.2020.24008   2020; 1 - 3 | Sayfalar 96 - 100

8.
Konjenital Toksoplazmozis: Bir Olgu Sunumu
Congenital Toxoplasmosis: A Case Study
Ferda Kazancı, Nursel Yurttutan, Aysegül Çomez, Sadık Yurttutan
doi: 10.5222/forbes.2021.77486   2021; 2 - 2 | Sayfalar 127 - 130

DERLEME
9.
Nöromusküler Hastalıkların Tanısında Kas ve Sinir Biyopsilerinin Önemi
The Importance of Muscle and Nerve Biopsies in the Diagnosis of Neuromuscular Diseases
Gülden Diniz
doi: 10.5222/forbes.2020.18291   2020; 1 - 2 | Sayfalar 23 - 29

10.
Bebeklik Döneminde Probiyotikler ve Prebiyotikler
Probiotics and Prebiotics in Infancy
Miray KARAKOYUN, Yeliz ÇAĞAN APPAK
doi: 10.4274/forbes.galenos.2023.26818   2023; 4 - 50 1 | Sayfalar 21 - 28

ORIJINAL ARAŞTIRMA
11.
Pediatristlerin Human Papilloma Virüs Aşısı Hakkındaki Bilgi ve Tutumları
Knowledge and Attitudes of Pediatricians to The Human Papilloma Virus Vaccines
Selin Taşar, Esra Bal Yüksel, Derya Sağcan, Eda Karadağ Öncel, Ahu Kara Aksay, Dilek Yılmaz Çiftdoğan
doi: 10.5222/forbes.2021.69875   2021; 2 - 1 | Sayfalar 19 - 24

12.
Acil Servise Başvuran Kafa Travmalı Hastaların Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi
Computed Tomographic Scanning Evaluation Of The Patients With Head Trauma
Burcu Tanay Demirdöven, Erkan Güvenç, Mustafa Küçük, Mebrure Evnur Uyar
doi: 10.5222/forbes.2020.87587   2020; 1 - 1 | Sayfalar 1 - 4

13.
Prematür Ovaryen Yetmezlikli Hastalarda Karyotip Değerlendirmesi
Karyotype Evaluation in Patients with Premature Ovarian Failure
Aslı Akdöner, Murat Celiloglu, Erkan Cagliyan, Murat Derya Erçal, Elçin Bora, Tufan Çankaya
doi: 10.5222/forbes.2020.47955   2020; 1 - 3 | Sayfalar 61 - 67

DERLEME
14.
Covid-19 Patogenezinde ncRNA’ların Rolü
The Role of ncRNAs in Covid-19 Pathogenesis
Tuba Öz, Melek Pehlivan, Ibrahim Pirim
doi: 10.5222/forbes.2021.38258   2021; 2 - 1 | Sayfalar 1 - 12

OLGU SUNUMU
15.
İzole Aberran Sağ Subklavian Arter ve Trizomi 21 Olgusu
Isolated Aberrant Right Subclavian Artery and Trisomy 21 Case
İbrahim Ömeroğlu, Halil Gursoy Pala, Hakan Gölbaşı
doi: 10.5222/forbes.2021.25733   2021; 2 - 1 | Sayfalar 46 - 48

ORIJINAL ARAŞTIRMA
16.
Influenza Hızlı Antijen Testinin Influenza Sezonu Boyunca Klinikte Kullanımı
Clinical Usage of Influenza Rapid Test During Influenza Season
Kamile Ötiken Arıkan
doi: 10.5222/forbes.2021.97269   2021; 2 - 1 | Sayfalar 13 - 18

DERLEME
17.
Pediatrik Afet Triyaj Sistemi
Pediatric Disaster Triage System
Gülşen YALÇIN, Murat ANIL
doi: 10.4274/forbes.galenos.2021.40427   2022; 3 - 2 | Sayfalar 99 - 105

ORIJINAL ARAŞTIRMA
18.
Acil Servise Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması ile Başvuran Hastalarda Glasgow-Blatchford ve Rockall ve Pre-Rockall Skorlama Sistemlerinin Faydalarının Retrospektif Analizleri
Retrospective Analyses of the Utility of Glasgow-Blatchford and Rockall and Pre-Rockall Scoring Systems in Patients Admitted to the Emergency Department with Upper Gastrointestinal System Bleeding
Kemal GÖKÇEK, Murat ERSEL, Yusuf Ali ALTUNCI, Funda KARBEK AKARCA, Selahattin KIYAN
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.36450   2022; 3 - 3 | Sayfalar 314 - 320

DERLEME
19.
Bağışıklık Sistemi: Güvenilir Bir Dost mu, İşbirlikçi Bir Düşman mı?
Immune System: Is a Trusted Friend, is a Collaborative Enemy?
Gülden DİNİZ, Yüksel YAŞIN, Cansu ÇOBAN, Şevval EVCİMEN, Müge KARAKAYALI
doi: 10.4274/forbes.galenos.2021.30974   2022; 3 - 1 | Sayfalar 1 - 9

20.
Yenidoğan Bebeklerde Minimal-İnvaziv Sürfaktan Uygulamaları
Less Invasive Surfactant Applications in Newborns
Sadık YURTTUTAN, Mehmet Yekta ÖNCEL, Ramazan ÖZDEMİR
doi: 10.4274/forbes.galenos.2021.41636   2022; 3 - 1 | Sayfalar 10 - 17

LookUs & Online Makale