e-ISSN: 2757-5241
Bilinen Ama Unutulan Hastalık: On Yaşında Skorbüt Olgusu [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2024; 5(1): 71-75 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2023.00821

Bilinen Ama Unutulan Hastalık: On Yaşında Skorbüt Olgusu

Özlem ÜZÜM1, İnci Türkan YILMAZ2, Ceyda TANRIVERDİ1, Fatma Ceren SARIOĞLU2, Gülberat İNCE1, Belde KASAP-DEMİR3, Ali KANIK4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepeci Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Radyolojisi, İzmir, Türkiye
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
4İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Bu olgu sunumunda, C vitamini eksikliğine bağlı skorbüt hastalığı tanısı alan serebral palsili 10 yaşındaki erkek hastanın semptomları, tanı ve tedavi süreci sunulmaktadır. On yaşında serebral palsi ve epilepsi tanılı erkek hasta, üç haftadır sağ ayak bileği ve sol dizinde ağrı, şişlik, basamama şikayetleri ile başvurdu. Sol diz ve sağ ayak bileğinde şişlik ve ödem mevcuttu. Bacaklarda peteşiyal lezyonlar ve ekimoz mevcuttu. Ayrıca dişeti kanaması ve hipertrofi gözlendi. Laboratuvar incelemelerinde anemi ve akut faz reaktan yüksekliği saptandı. Non-steroidal anti-enflamatuvar tedavi başlandı ancak gerileme olmadı. Sol diz grafileri ve manyetik rezonans görüntüleme yapıldı ve metafiz hattında yoğun çizgiler tespit edildi. Hastanın yoğun çizgi bulgusu, miyalji, peteşiler, demir tedavisine yanıt vermeyen anemi, dişeti hipertrofisi ve kanaması değerlendirildiğinde skorbüt hastalığı ile uyumlu bulundu. Gıdaya kolay erişim ve sağlıklı beslenme bilgilerinin yaygınlığına rağmen, olgumuzda olduğu gibi seçici beslenen otizm spektrum bozukluğu veya nörogelişimsel geriliği olan hastalarda bu semptomların varlığında skorbüt hastalığı düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, yoğun çizgi, metafiz dü, zensizliği, peteşi, C vitamini

Known But Forgotten Disease: A Ten-year-old Scurvy Case

Özlem ÜZÜM1, İnci Türkan YILMAZ2, Ceyda TANRIVERDİ1, Fatma Ceren SARIOĞLU2, Gülberat İNCE1, Belde KASAP-DEMİR3, Ali KANIK4
1University of Health Sciences Türkiye, İzmir Tepecik Training and Research Hospital, Clinic of Pediatric Diseases, İzmir, Türkiye
2University of Health Sciences Türkiye, İzmir Tepecik Training and Research Hospital, Clinic of Pediatric Radiology, İzmir, Türkiye
3İzmir Katip Çelebi University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Rheumatology, İzmir, Türkiye
4İzmir Katip Çelebi University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Diseases, İzmir, Türkiye

In this case report, the symptoms, diagnosis, and treatment process of a ten-year-old male patient with cerebral palsy diagnosed with scurvy due to vitamin C deficiency are presented. A 10-year-old male patient with a diagnosis of cerebral palsy and epilepsy was admitted with complaints of pain, swelling, and inability to step on the right ankle and left knee for 3 weeks. Swelling and edema were present in the left knee and right ankle. There were petechial lesions and ecchymosis on the legs. In addition, gingival bleeding and hypertrophy were observed. Laboratory examinations revealed anemia and acute phase reactant elevation. Non-steroidal anti-inflammatory therapy was initiated, but no regression was observed. Radiographs of the left knee and magnetic resonance imaging were performed, and dense lines were detected in the metaphyseal line. When the patient’s dense lines finding, myalgia, petechiae, anemia that is unresponsive to iron treatment, gingival hypertrophy, and bleeding were evaluated, it was found to be compatible with scurvy disease. Despite the prevalence of easy access to food and healthy nutrition information, scurvy disease should be considered in patients with selectively fed autism spectrum disorder or neurodevelopmental retardation, as in our case.

Keywords: Child, dense line, metaphyseal irregularity, petechiae, vitamin C

Özlem ÜZÜM, İnci Türkan YILMAZ, Ceyda TANRIVERDİ, Fatma Ceren SARIOĞLU, Gülberat İNCE, Belde KASAP-DEMİR, Ali KANIK. Known But Forgotten Disease: A Ten-year-old Scurvy Case. Forbes J Med. 2024; 5(1): 71-75

Sorumlu Yazar: Özlem ÜZÜM, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale