e-ISSN: 2757-5241
Klinikopatolojik Yönleri ile Nadir Bir Olgu Ksantogranülomatöz Salpenjit [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2022; 3(2): 212-214 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2022.15013

Klinikopatolojik Yönleri ile Nadir Bir Olgu Ksantogranülomatöz Salpenjit

Ayşe Nur UĞUR KILINÇ, Ümmügülsüm ESENKAYA
Konya Şehir Hastanesi

Ksantogranülomatöz enflamasyon, çeşitli organları etkileyebilen nadir bir kronik enflamasyon şeklidir. Ksantogranülomatöz salpenjit nadir görülen bir durumdur ve literatürde bugüne kadar sınırlı sayıda olgu bildirilmiştir. Bu yazıda vajinal kültüründe pelvik enflamatuvar hastalık semptomları ve Escherichia coli üremesi ile başvuran, histopatolojik inceleme ile ksantogranülomatöz salpenjit tanısı konulan 39 yaşında kadın hasta sunulmaktadır. Nadir de olsa ksantogranülomatöz salpenjit tubo-ovaryan kitlelerin ayırıcı tanılarından biri olarak akılda tutulmalıdır. Doğru tanı için uğraşılmalı, tam tedavi için etiyolojiye sebep olan etkenler araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ksantogranülomatöz enflamasyon, salpenjit, pelvik enflamatuvar hastalık

Xanthogranulomatous Salpingitis is a Rare Case with Clinicopathological Aspects

Ayşe Nur UĞUR KILINÇ, Ümmügülsüm ESENKAYA
Konya City Hospital, Clinic of Obstetrics and Gynecology, Konya, Turkey

Xanthogranulomatous inflammation is a rare form of chronic inflammatory that can affect various organs. Xanthogranulomatous salpingitis is a rare entity and to date, a limited number of cases have been reported in the literature. In this report, we present a 39-year-old female patient who presented with pelvic inflammatory disease symptoms in her vaginal culture with Escherichia coli growth and was diagnosed with xanthogranulomatous salpingitis by histopathological examination. Although rare, xanthogranulomatous salpingitis should be kept in mind as one of the differential diagnoses of tubo-ovarian masses. When these benign lesions are encountered, all possible efforts should be made to find the factors that cause the etiology and to make the correct diagnosis for complete treatment.

Keywords: Xanthogranulomatous inflammation, salpingitis, pelvic inflammatory disease

Ayşe Nur UĞUR KILINÇ, Ümmügülsüm ESENKAYA. Xanthogranulomatous Salpingitis is a Rare Case with Clinicopathological Aspects. Forbes J Med. 2022; 3(2): 212-214

Sorumlu Yazar: Ayşe Nur UĞUR KILINÇ, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale