ISSN: 2717-9443 | e-ISSN: 2757-5241
Nedeni Bilinmeyen Ateş ile İlişkili Uzamış Febril Miyalji Sendromu [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2020; 1(3): 101-104 | DOI: 10.5222/forbes.2020.98852

Nedeni Bilinmeyen Ateş ile İlişkili Uzamış Febril Miyalji Sendromu

Özlem Üzüm1, Hayrullah Manyas2, Kerem Yıldız1, Abbasqulu Baghırov1, Belde Kasap-Demir3
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İzmir, Türkiye
2Menemen Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İzmir, Türkiye
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Nefroloji ve Romatoloji, İzmir

Çocuklarda 8 gün boyunca, günde en az bir kez 38.3°C (101°F)’den yüksek olan ve tetkikler sonucu sebebi bulunamayan ateş yüksekliği, nedeni bilinmeyen ateş olarak adlandırılır. Çocuklarda nedeni bilinmeyen ateşin birçok sebebi vardır ve en sık üç nedeni, enfeksiyon hastalıkları, bağ dokusu hastalıkları ve malignitelerdir. Bu yazıda ateş yüksekliği ve yüksek akut faz reaktanı dışında fizik muayene ve biyokimyasal parametreleri normal sınırlarda olan 15 yaşında bir kız olgu sunuldu. Olgu, karın ağrısı, artralji veya göğüs ağrısı olmadan, ateş şikayetine şiddetli miyalji eklenince, uzamış febrilmiyalji tanısı aldı. Bu olgu, uzamış febril miyalji sendromunun, Ailesel Akdeniz ateşinin ilk semptomu olabileceğini ve nedeni bilinmeyen ateş etiyolojisinde düşünülmesi gerektiğini belirtmek için sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ailesel Akdeniz ateşi, nedeni bilinmeyen ateş, uzamış febril miyalji

Protracted Febrile Myalgia Associated with Fever of Unknown Origin

Özlem Üzüm1, Hayrullah Manyas2, Kerem Yıldız1, Abbasqulu Baghırov1, Belde Kasap-Demir3
1Tepecik Education and Training Hospital, Department of Pediatrics, Izmir, Turkey
2Menemen State Hospital, Department of Pediatrics, Izmir, Turkey
3Izmir Katip Çelebi University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Rheumatology, Izmir, Turkey

Fever of unknown origin (FUO) is considered in children as fever >38.3°C (101°F) at least once a day for 8 days and more without any apparent diagnosis. There are lots of underlying factors for fever of unknown origin and the three most common etiologic categories in children are infectious diseases, connective tissue diseases, and neoplasms. In this article, we have presented a 15-year-old girl admitted with normal physical, and biochemical examination findings except fever and an elevated acute phase reactant. She was diagnosed with protracted febrile myalgia syndrome (PFMS) when severe myalgia was added to her complaints although she denied previously experienced periodic fever, abdominal pain, arthralgia or chest pain. We presented our case to emphasize that protracted febrile myalgia syndrome, one of the atypical clinical manifestations of Familial Mediterranean fever, may be the presenting symptom of Familial Mediterranean fever as well as an underlying cause of fever of unknown origin.

Keywords: Familial Mediterranean fever, Fever of unknown origin, prolonged febrile myalgia

Özlem Üzüm, Hayrullah Manyas, Kerem Yıldız, Abbasqulu Baghırov, Belde Kasap-Demir. Protracted Febrile Myalgia Associated with Fever of Unknown Origin. Forbes J Med. 2020; 1(3): 101-104

Sorumlu Yazar: Özlem Üzüm, Türkiye
LookUs & Online Makale