e-ISSN: 2757-5241
Forbes Tıp Dergisi - Forbes J Med: 1 (1)
Cilt: 1  Sayı: 1 - 2020
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfalar II - XII

3.
Editörden
Editorial

Sayfa XIII

ORIJINAL ARAŞTIRMA
4.
Acil Servise Başvuran Kafa Travmalı Hastaların Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi
Computed Tomographic Scanning Evaluation Of The Patients With Head Trauma
Burcu Tanay Demirdöven, Erkan Güvenç, Mustafa Küçük, Mebrure Evnur Uyar
doi: 10.5222/forbes.2020.87587  Sayfalar 1 - 4

5.
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Tarafından Yapılan Çırak ve Stajyerlerin Giriş Muayenesi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Entry Examination Results of Apprentices and Interns Made by Workplace Health and Safety Unit
Şahin Budak
doi: 10.5222/forbes.2020.87597  Sayfalar 5 - 10

6.
Akciğer Kanseri Tanılı Yaşlı Hastalarda Tanı Anında Anemi Sıklığı Ve Kanser Türleri İle İlişkisi
Incıdence Of Anemıa In Cases Wıth Lung Cancer At The Tıme Of Dıagnosıs And Relatıon Between Cancer Types
Mesut Subak, Nimet Aksel, Yasemin Kılıç Öztürk
doi: 10.5222/forbes.2020.09797  Sayfalar 11 - 14

OLGU SUNUMU
7.
Down Sendromlu Hastada Servikal Travma, Olgu Sunumu
Cervical Trauma Patients with Down Syndrome, Case Report
Erkan Güvenç, Merve Saka Güvenç, Burcu Demirdöven
doi: 10.5222/forbes.2020.98608  Sayfalar 15 - 17

8.
Fetal İmmatür Servikal Teratom Olgu Sunumu: Prenatal Tanı ve Yönetim
A Case Report of Fetal Immature Cervical Teratoma: Prenatal Diagnosis and Management
Erkan Çağlıyan, Sureyya Sarıdaş Demir, Samican Ozmen, Alper Mankan, Mustafa Olguner, Haluk Vayvada, Taner Erdağ
doi: 10.5222/forbes.2020.80774  Sayfalar 18 - 22

LookUs & Online Makale