e-ISSN: 2757-5241
Forbes Tıp Dergisi - Forbes J Med: 1 (2)
Cilt: 1  Sayı: 2 - 2020
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfalar II - XII

DERLEME
3.
Nöromusküler Hastalıkların Tanısında Kas ve Sinir Biyopsilerinin Önemi
The Importance of Muscle and Nerve Biopsies in the Diagnosis of Neuromuscular Diseases
Gülden Diniz
doi: 10.5222/forbes.2020.18291  Sayfalar 23 - 29

ORIJINAL ARAŞTIRMA
4.
Ventrogluteal Enjeksiyona Yönelik Eğitimin Sağlık Çalışanlarının Bilgi Düzeyleri ve Tercihlerine Etkisi
The Effect of the Ventrogluteal Injection Training on the Knowledge Levels and Preferences of Health Professionals
Ahu Çırlak, Nur Temiz, Merve Başol
doi: 10.5222/forbes.2020.02997  Sayfalar 30 - 35

5.
Koroid Pleksus Ksantogranülomu: Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
Computed Tomography and Magnetic Resonance Assessment of Choroid Plexus Xanthogranulomas
Sedat Altay
doi: 10.5222/forbes.2020.58066  Sayfalar 36 - 41

6.
İzole Konjenital Kalp Hastalılarında Obstetrik ve Neonatal Sonuçlar - Tek Merkez Deneyimi
Obstetric and Neonatal Outcomes in Congenital Isolated Cardiac Anomalies - Single Center Experience
Erkan Çağlıyan, Samican Ozmen, Süreyya Sarıdaş Demir, Aslı Akdöner, Sabahattin Altunyurt, Burak Deliloglu, Kaan Yıldız, Halise Zeynep Genç, Mustafa Kır
doi: 10.5222/forbes.2020.39974  Sayfalar 42 - 50

OLGU SUNUMU
7.
Nadir Görülen Nazofarengeal Teratom Olgusu
A Rare Case of Nasopharyngeal Teratoma
İbrahim Ömeroğlu, Halil Gursoy Pala
doi: 10.5222/forbes.2020.80299  Sayfalar 51 - 54

LookUs & Online Makale