e-ISSN: 2757-5241
Forbes Tıp Dergisi - Forbes J Med: 1 (3)
Cilt: 1  Sayı: 3 - 2020
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfalar II - XI

DERLEME
3.
COVID-19 ve Sitokin Fırtınası
COVID-19 and Cytokine Storm
Mustafa Kurtuluş, Ibrahim Pirim
doi: 10.5222/forbes.2020.79188  Sayfalar 55 - 60

ORIJINAL ARAŞTIRMA
4.
Prematür Ovaryen Yetmezlikli Hastalarda Karyotip Değerlendirmesi
Karyotype Evaluation in Patients with Premature Ovarian Failure
Aslı Akdöner, Murat Celiloglu, Erkan Cagliyan
doi: 10.5222/forbes.2020.47955  Sayfalar 61 - 67

5.
Solunum Sıkıntısı Bulunan 1250 Gram Üzeri Preterm Bebeklerde Profilaktik Kafein Kullanımının Yararları
Benefits Of Caffeine: Birth Weigth Over 1250 g Infants With Respiratuar Distress
Ezgi Yangın Ergon, Ruya Colak, Meltem Kıvılcım, Meral Yıldız, Senem Alkan Özdemir, Ferit Kulali, Sebnem Calkavur
doi: 10.5222/forbes.2020.57441  Sayfalar 68 - 74

6.
Fetal Santral Sinir Sistemi Anomalilerinin Değerlendirilmesi; Referans Merkez Perinatoloji Konsey Verileri
Evaluation of Fetal Central Nervous System Anomalies; Perinatology Council Data of a Reference Center
Meltem Koyuncu Arslan, Melek Akar, Halil Gürsoy Pala, Cüneyt Eftal Taner, Mehmet Yekta Oncel
doi: 10.5222/forbes.2020.30602  Sayfalar 75 - 78

7.
Çinko Düzeylerinin Ölçümünde Matriks Seçimi
Matrix Selection for Measurement of Zinc Levels
Sema Kardeşler, Fatma Demet Arslan, İnanç Karakoyun, Banu İşbilen Başok, Ayfer Çolak
doi: 10.5222/forbes.2020.09709  Sayfalar 79 - 83

8.
Kas İnvaziv Olmayan Mesane Kanserinde BCG Verilmesi Sırasında İrritatif Semptomların Azaltılmasının Önemi: Bir Pilot Çalışma
Impact of Reducing Irritative Symptoms in Non-Muscle Invasive Bladder Cancer During BCG Instillation: A Pilot Study
Osman Köse, Yigit Akin, Hakan Gülmez, Erhan Ates, Sacit Nuri Gorgel, Serkan Özcan, Bulent Kati, Yüksel Yılmaz
doi: 10.5222/forbes.2020.69775  Sayfalar 84 - 89

9.
Mide Karsinomlarında ETS ile İlişkili Genin Doku Ekspresyonu
Tissue Expression of ETS-Related Gene in Gastric Carcinomas
Sevil Sayhan, Gulden Diniz, Ismail Eren Birol, Dudu Solakoglu Kahraman, Bulent Calik
doi: 10.5222/forbes.2020.43153  Sayfalar 90 - 95

OLGU SUNUMU
10.
Hipofiz Yetmezliğinin Nadir Bir Nedeni: Hipofiz Sapı Kesinti Sendromu ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
A Rare Cause of Pituitary Deficiency: Pituitary Stalk Interruption Syndrome and Magnetic Resonance Imaging Findings
Atilla Hikmet Çilengir, Fatma Ceren Sarıoğlu, Nevin Çilengir, Berna Dirim Mete
doi: 10.5222/forbes.2020.24008  Sayfalar 96 - 100

11.
Nedeni Bilinmeyen Ateş ile İlişkili Uzamış Febril Miyalji Sendromu
Protracted Febrile Myalgia Associated with Fever of Unknown Origin
Özlem Üzüm, Hayrullah Manyas, Kerem Yıldız, Abbasqulu Baghırov, Belde Kasap-Demir
doi: 10.5222/forbes.2020.98852  Sayfalar 101 - 104

12.
Otuzbeş Günlük Bir Olguda Rektus Femoris Piyomiyozitis Tanısında Görüntülemenin Önemi
The Importance of Imaging in the Diagnosis of Rectus Femoris Pyomyositis in a 35Day-Old-Infant
Nurdan Uraş, İsmail Uras
doi: 10.5222/forbes.2020.54264  Sayfalar 105 - 109

EDITÖRE MEKTUP
13.
Fetal Programlanma Üzerine Bir Hipotez
A Hypothesis on Fetal Programming
Mürüvvet Elif Şimşir, Defne Engür
doi: 10.5222/forbes.2020.93685  Sayfalar 110 - 111
Makale Özeti |Tam Metin PDF

14.
Yazar Dizini
Author Indeks

Sayfa E1
Makale Özeti |Tam Metin PDF

15.
Konu Dizini
Subject Index

Sayfa E2
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale