e-ISSN: 2757-5241
Forbes Tıp Dergisi - Forbes J Med: 2 (2)
Cilt: 2  Sayı: 2 - 2021
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - III

3.
Makale Hazırlama
Manuscript Preparation

Sayfalar IV - IX

4.
İçindekiler
Contents

Sayfa X

DERLEME
5.
Total Diz Artroplastisinin Preoperatif Radyolojik Değerlendirmesi
Preoperative Radiological Assessment of The Total Knee Arthroplasty
Atilla Hikmet Cilengir, Suat Dursun, Kazim Ayberk Sinci, Ozgur Tosun
doi: 10.5222/forbes.2021.35119  Sayfalar 67 - 73

ORIJINAL ARAŞTIRMA
6.
Kovid-19 Pandemisinin İleri Yaş Kalça Kırıklarına Etkisi
The Effect of COVID-19 Pandemic on the Hip Fractures in Advanced Age
Ahmet Metin Özsezen, Ahmet Burak Bilekli, Anıl Özgür, Onur Denizhan Sivri, Çağrı Neyişci, Yusuf Erdem
doi: 10.5222/forbes.2021.94830  Sayfalar 74 - 78

7.
Çocukluk Çağı Kafa Travmalarının Klinik ve Radyolojik Göstergelerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Clinical and Radiological Indicators of Childhood Head Trauma
Münevver Yılmaz, Ayse Berna Anil, Murat Anil, Mehmet Helvacı
doi: 10.5222/forbes.2021.49404  Sayfalar 79 - 86

8.
Çocuklarda Salmonella Enfeksiyonları: Klinik Özellikler ve Antibiyotik Direnç Profilinin Yıllara göre Değişimi
Salmonella infections in children: Change of Clinical Characteristics and Antibiotic Resistance Pattern during Years
Kamile Ötiken Arıkan, Gülsüm Biten Güven
doi: 10.5222/forbes.2021.57070  Sayfalar 87 - 91

9.
Gastrik Karsinomlarda PD-L1 ve FOXP3 Ekspresyonlarının Klinikopatolojik Parametrelerle İlişkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Relationship of PD-L1 and FOXP3 Expressions With Clinicopathological Parameters in Gastric Carcinomas
Sevil Sayhan, Gulden Diniz, Duygu Ayaz, Dudu Solakoglu Kahraman, Pınar Ayvat, Bulent Calik
doi: 10.5222/forbes.2021.94840  Sayfalar 92 - 98

10.
Femur Başı Epifiz Kayması Nedeniyle In Situ Fiksasyon Uygulanan Hastalarda Remodelasyon
Remodeling in Patients with in Situ Fixation for a Slipped Capital Femoral Epiphysis
Ismail Eralp Kacmaz, Meliksah Uzakgider, Vadym Zhamilov, Can Doruk Basa, Ali Reisoglu, Haluk Agus
doi: 10.5222/forbes.2021.92485  Sayfalar 99 - 107

11.
Fizyoterapistlerde COVID-19 Korkusu ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki
The Relationship Between Fear of COVID-19 and Quality of Life in Physiotherapists
Betul Taspinar, Ferruh Taspinar, Hakan Gulmez, Ayse Sezgi Kizilirmak
doi: 10.5222/forbes.2021.54376  Sayfalar 108 - 115

OLGU SUNUMU
12.
Rahim İçi Araç Varlığında Gözlenen İntersitisyel Gebelikte Laparoskopik Yönetim
Laparoscopic Management in Interstitial Pregnancy Observed with an Intrauterine Device
Erkan Çağlıyan, Samican Özmen, Ayşegül Yılmaz, Süreyya Sarıdaş Demir
doi: 10.5222/forbes.2021.51523  Sayfalar 116 - 122

13.
Otistik Belirtiler ile Başvuran Bir Limbik Ensefalit Olgusu
A Case, Who Applied with Autistic Symptoms, Diagnosed as Limbic Encephalitis
Gonca Özyurt, Yusuf Öztürk, Huseyin Burak Baykara
doi: 10.5222/forbes.2021.49369  Sayfalar 123 - 126

14.
Konjenital Toksoplazmozis: Bir Olgu Sunumu
Congenital Toxoplasmosis: A Case Study
Ferda Kazancı, Nursel Yurttutan, Aysegül Çomez, Sadık Yurttutan
doi: 10.5222/forbes.2021.77486  Sayfalar 127 - 130

15.
Travmatik Doğum Sonrası Saptanan Neonatal Alloimmün Trombositopeni: Olgu Sunumu
Neonatal Alloimmune Thrombocytopenia Detected After Traumatic Delivery: Case Report
Gökhan Kaya, Sema Tanriverdi
doi: 10.5222/forbes.2021.14632  Sayfalar 131 - 135

16.
Olgu Sunumu: Okronotik Artropati
Case Report: Ochronotic Arthropathy
Ülkü Dönmez, Ece Cinar, Cihat Ozturk, Simin Hepgüler
doi: 10.5222/forbes.2021.32932  Sayfalar 136 - 139

LookUs & Online Makale