e-ISSN: 2757-5241
Forbes Tıp Dergisi - Forbes J Med: 2 (3)
Cilt: 2  Sayı: 3 - 2021
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - VI

3.
Makale Hazırlama
Manuscript Preparation

Sayfalar VII - XV

4.
İçindekiler
Contents

Sayfa XVI

EDITÖR NOTU
5.
Gelişimsel Kalça Displazisi Taraması: Evrensel ya da Seçici?
Universal or Selective: That’s the Question in Screening of Developmental Dysplasia of the Hip
Deniz Çankaya, Mehmet Yekta Öncel
doi: 10.4274/forbes.galenos.2021.44366  Sayfalar 140 - 141
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
6.
Fetal Kalp Değerlendirmesi
Fetal Heart Evaluation
Barış Sever, Halil Gürsoy Pala
doi: 10.4274/forbes.galenos.2021.96168  Sayfalar 142 - 149

ORIJINAL ARAŞTIRMA
7.
Çocuk Yoğun Bakımda Trakeostomi: Tek Merkez Deneyimi
Tracheostomy in Pediatric Intensive Care: A Single Center Experience
Gürkan Atay
doi: 10.4274/forbes.galenos.2021.29491  Sayfalar 150 - 153

8.
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Rotavirüs Enfeksiyonu Salgını
Epidemic of Rotavirus Infection in Neonatal Intensive Care Unit
Funda Yavanoğlu Atay, Ömer Güran, Leyla Bilgin
doi: 10.4274/forbes.galenos.2021.36349  Sayfalar 154 - 157

9.
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi'nde Okuyan Öğrencilerin Sosyal Medya Bağımlılık Düzeyi ve Günlük Yaşam Aktivitelerine Etkisi
The Effect of Social Media Addiction Level on the Daily Life Activities of Students at İzmir Kâtip Çelebi University
Ebru Eyibilen, Talha Burak Doğan, Berfin Sür, Süreyya Gül Yurtsever
doi: 10.4274/forbes.galenos.2021.17136  Sayfalar 158 - 165

10.
Bir Eğitim Aile Sağlığı Merkezine Başvuran ve Herhangi Bir Nedenle Proton Pompa İnhibitörü Kullanan Hastaların Tedavi Farkındalık Düzeyi
Awareness Level of Patients Using Proton Pump Inhibitor Applying to a Training Family Health Center
Medine Çetin Erden, Gülseren Pamuk, Burak Erden, Esra Meltem Koç
doi: 10.4274/forbes.galenos.2021.41736  Sayfalar 166 - 170

11.
Endojen Eritropoietinin Parathormon Salgısı Üzerine Etkileri
Effects of Endogen Erythropoietin on Parathormone Secretion
Edip Gönüllü, Sezai Özkan, Cihan Adanaş, Mehmet Fatih Özbay, Esat Kılıç, Murat Atmaca
doi: 10.4274/forbes.galenos.2021.33043  Sayfalar 171 - 174

12.
Pandemi Sürecinde Yoğun Bakım Hemşireliği: Algılanan Stresin Merhamet Yorgunluğuna Etkisi
Intensive Care Nursing During the Pandemia Process: The Effect of Perceived Stress on Compassion Fatigue
Aliye Okgün Alcan, Kübranur Yıldız
doi: 10.4274/forbes.galenos.2021.53825  Sayfalar 175 - 181

OLGU SUNUMU
13.
Mitral Kapak Obstrüksiyonuna Neden Olan Kalp Şekilli Dev Sol Atrial Miksoma
Mitral Valve Obstruction Caused by Heart-shaped Large Left Atrial Myxoma
Oktay Şenöz, Ferhat Yurdam, Fatma Nur Tomakin, Zeynep Yapan Emren, Volkan Emren
doi: 10.4274/forbes.galenos.2021.57966  Sayfalar 182 - 184

LookUs & Online Makale