e-ISSN: 2757-5241
Forbes Tıp Dergisi - Forbes J Med: 4 (2)
Cilt: 4  Sayı: 2 - 2023
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

DERLEME
2.
Çocuklarda COVID-19’un Uzun Dönem Nörolojik Etkileri
Long-term Neurological Effects of COVID-19 in Children
Osman BÜYÜKŞEN, Nihal Olgaç DÜNDAR
doi: 10.4274/forbes.galenos.2023.93898  Sayfalar 109 - 115

ORIJINAL ARAŞTIRMA
3.
68Ga-DOTATATE ve 68Ga-DOTANOC’un Fizyolojik Biyodağılımının Semikantitatif Analizi
Semiquantitative Analysis of Physiological Biodistribution of 68Ga-DOTATATE and 68Ga-DOTANOC
Evrim SÜRER BUDAK, Ali Ozan ÖNER, Serkan DEMİRELLİ, Metin ERKILIÇ, Adil BOZ, Binnur KARAYALÇIN
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.04696  Sayfalar 116 - 125

4.
Erişkin Astım Hastalarının Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin Belirlenmesi: Kesitsel Bir Çalışma
Sociodemographic and Clinical Characteristics of Adult Asthma Patients: A Cross-sectional Study
Naime Meriç KONAR, Eda KARAİSMAİLOĞLU, Arzu ERTÜRK
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.72681  Sayfalar 126 - 133

5.
Pediatrik COVID-19 Olgularının Ebeveyn İstihdam Durumu ve Mesleki Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Parental Employment Status and Occupational Characteristics of Pediatric COVID-19 Cases
Ayşegül ELVAN-TÜZ, Eda EYDURAN, Eda KARADAĞ-ÖNCEL, Yıldız EKEMEN-KELEŞ, Aslıhan ŞAHİN, Gülnihan ÜSTÜNDAĞ, Selin TAŞAR, Ahu KARA-AKSAY, Dilek YILMAZ, Sibel KIRAN
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.76476  Sayfalar 134 - 140

6.
Eskişehir İlindeki 15-19 Yaş Grubu Adölesanlarda Polikistik Over Sendromu Prevalansının Saptanarak, PKOS ve PKOS Benzeri Olgulardaki Omentin 1 Düzeylerinin Kontrol Gruplarına Göre Karşılaştırılması
Determining the Prevalence of Polycystic Ovary Syndrome in 15-19 Age Group Adolescents in Eskişehir, Comparison of Omentin 1 Levels in PCOS and PCOS-Like Cases Compared to Control Groups
Derya BURKANKULU, Hikmet HASSA, Yunus AYDIN
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.85866  Sayfalar 141 - 147

7.
İlaca Duyarlı ve İlaç Dirençli Tüberkülozun Ayrımında Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerin Önemi
Using Sociodemographic and Clinical Characteristics to Distinguish Between Drug-sensitive and Drug-resistant Tuberculosis
Yelda VAROL, Onur KARAMAN, Can BİÇMEN
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.58672  Sayfalar 148 - 154

8.
Küçük Prematüre Bebeklerde Erken Tam Enteral Beslenmeye Geçiş ve Kilo Alım Hızları ile Nörogelişimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Long-term Neurodevelopmental Assessment in Preterm Infants with Early Full Enteral Feeding and Weight Gain Rates
Esin OKMAN, Mehmet BÜYÜKTİRYAKİ, Gülsüm KADIOĞLU ŞİMŞEK, Burak CERAN, H. Gözde KANMAZ KUTMAN, Zeynep ÜSTÜNYURT, Fuat Emre CANPOLAT
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.03522  Sayfalar 155 - 160

9.
Meme Tümörlerinde FOXP3 ve PDL1 Ekspresyonlarının Birlikte Değerlendirilmesi
CO-evaluation of Immunhistochemical PD-L1 and FOXP3 Expressions in Breast Cancer
Özge KAYA KORKMAZ, Gülden DİNİZ, Gülen GÜL, Ceren SAYAR
doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.98698  Sayfalar 161 - 167

10.
Diz Osteoartritli Hastalarda İzokinetik Kas Kuvveti ile Fonksiyonel Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Isokinetic Muscle Strength and Functional Performance in Patients with Knee Osteoarthritis
İbrahim YÜKSEL, Ismail SARAÇOĞLU, Nuran EYVAZ
doi: 10.4274/forbes.galenos.2023.29494  Sayfalar 168 - 178

11.
Hemşirelik Eğitimcilerinin Afete Hazırlık İnançlarının Değerlendirilmesi
The Assessment of Nursing Educators’ Disaster Preparedness Beliefs
Gulcihan ARKAN ÜNER, Özüm ERKİN
doi: 10.4274/forbes.galenos.2023.02259  Sayfalar 179 - 189

12.
Anti-TNF-α Ajanları ile Tedavi Edilen Çocuklarda Latent Tüberküloz Enfeksiyonu ve Tüberküloz Gelişimi
Latent Tuberculosis Infection and Tuberculosis Development in Children Treated with Anti-TNF-α Agents
Aykut EŞKİ, Velat ŞEN
doi: 10.4274/forbes.galenos.2023.71463  Sayfalar 190 - 195

13.
İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon Hastalarında Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları ve Klinik Özelliklerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Magnetic Resonance Imaging Findings and Clinical Features in Idiopathic Intracranial Hypertension Patients
Nursel YURTTUTAN, Buket TUĞAN YILDIZ, Betül KIZILDAĞ, Ayşegül ÇÖMEZ, Adem DOĞANER
doi: 10.4274/forbes.galenos.2023.74046  Sayfalar 196 - 204

14.
Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde İntrauterin ve Postnatal Büyüme Kısıtlılığı İnsidansının Fenton-13 ve Intergrowth-21 Standartlarına Göre Değerlendirilmesi
Fenton-13 vs. Intergrowth-21 Standards for the Assessment of Intrauterine and Postnatal Growth Restriction in Very Low Birth Weight Infants
Buse ÖZER BEKMEZ, Mehmet BÜYÜKTİRYAKİ
doi: 10.4274/forbes.galenos.2023.02411  Sayfalar 205 - 210

15.
Hekimlerde İntihar Riski Tükenmişlik ve Riskli Alkol Kullanımı
Suicide Risk Burnout and Risky Alcohol Use Among Physicians
Osman hasantahsin kılıç, İhsan aksoy, Murat ANIL, Umut VAROL, Yelda VAROL, Çiğdem KIRCI DALLIOĞLU, Afra Sevde ÇETİN, Ece MUMCU, Nida ÜSTÜN, Çağla KOCUR, Zehra Nur BAYRAM, Nazlı Deniz MUNİS
doi: 10.4274/forbes.galenos.2023.83702  Sayfalar 211 - 217

16.
Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde D Vitamini Düzeylerinin Neonatal Sepsis Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of the Effect of Vitamin D Levels on Neonatal Sepsis in Very Low Birth Weight Infants
Handan Hakyemez Toptan, Nilgun Karadag, Sevilay Topcuoğlu, Emre Dincer, Abdulhamit Tüten, Selahattin AKAR, Tulin Gokmen Yildirim, Elif ÖZALKAYA, Güner KARATEKİN, Hüsnü Fahri Ovalı
doi: 10.4274/forbes.galenos.2023.98159  Sayfalar 218 - 223

17.
Gestasyonel Diyabet Taraması: Tek Adımlı Yaklaşım mı? İki Adımlı Yaklaşım mı?
Gestational Diabetes Screen One or Two-step Approach?
Behzat CAN, Kemal Hansu
doi: 10.4274/forbes.galenos.2023.69077  Sayfalar 224 - 229

OLGU SUNUMU
18.
Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı Prematüre Bir Bebekte Candida albicans Menenjiti: Olgu Sunumu
Candida albicans Meningitis in an Extremely Low Birth Weight Premature Neonate: A Case Report
Eda Albayrak, Bengisu Güner Yılmaz, Serdar Beken, Metehan Ozen, Ayse Korkmaz
doi: 10.4274/forbes.galenos.2023.43433  Sayfalar 230 - 233

LookUs & Online Makale