e-ISSN: 2757-5241
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
<sup>68</sup>Ga-DOTATATE ve <sup>68</sup>Ga-DOTANOC’un Fizyolojik Biyodağılımının Semikantitatif Analizi [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2023; 4(2): 116-125 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2022.04696

68Ga-DOTATATE ve 68Ga-DOTANOC’un Fizyolojik Biyodağılımının Semikantitatif Analizi

Evrim SÜRER BUDAK1, Ali Ozan ÖNER2, Serkan DEMİRELLİ3, Metin ERKILIÇ1, Adil BOZ1, Binnur KARAYALÇIN1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nükleer Tıp Bölümü
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nükleer Tıp Bölümü
3Denizli Devlet Hastanesi, Nükleer Tıp Bölümü

Amaç: Bu çalışmada, 68Ga-DOTATATE ve DOTANOC’un nontümöral dokulardaki fizyolojik biyodağılımının, pozitron emisyon tomografisi/bilgisayarlı tomografi (PET/BT) görüntülerinde standartlaştırılmış tutulum değeri (SUV) parametreleri (maksimum ve ortalama) kullanılarak araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: GEP-nöroendokrin tümör (NET), non-GEP-NET ve tiroid kanseri tanısı ile 68Ga-DOTA işaretli (TATE veya NOC) PET/BT görüntüleme yapılmış 40 hastanın (kadın: 23, erkek: 17; ortalama yaş: 52,50±15,82 yaş) görüntüleri retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hipofiz bezi, parotis, submandibular bez, palatin tonsil, tiroid, akciğer, kan havuzu, timus, lenf nodu, karaciğer, pankreas (baş, gövde ve kuyruk kesiminden), dalak, mide, adrenal bez (sağ ve sol), böbrek, ince ve kalın barsak, kemik iliği, prostat, meme glandüler dokusu ve kas dokuyu içerecek şekilde fizyolojik tutulum alanlarından SUVmaks ve SUVort ölçümleri yapılmıştır.
Bulgular: 68Ga-DOTATATE ve 68Ga-DOTATANOC için en yüksek tutulumlar sırasıyla dalak, adrenal bez, böbrek, karaciğer, hipofiz bezi ve pankreas baş kesiminden elde edilmiştir. Akciğer, kas dokusu, kan havuzu, kemik iliği, lenf nodu ve meme glanduler dokusunda düşük düzeyli tutulum (SUVmaks-ort <2) saptanırken geriye kalan organlarda orta dereceli tutulum izlenmiştir.
Sonuç: Her iki ajan için de, pek çok organdaki tutulum paternleri ve SUVmaks-ort değerlerinin bilinmesinin, görüntü analizi sırasında fizyolojik ve patolojik tutulum ayrımında faydalı olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: 68Ga-DOTATATE, 68Ga-DOTANOC, PET/CT, somatostatin receptor, physiological biodistribution

Semiquantitative Analysis of Physiological Biodistribution of 68Ga-DOTATATE and 68Ga-DOTANOC

Evrim SÜRER BUDAK1, Ali Ozan ÖNER2, Serkan DEMİRELLİ3, Metin ERKILIÇ1, Adil BOZ1, Binnur KARAYALÇIN1
1Akdeniz University Faculty of Medicine, Department of Nuclear Medicine, Antalya, Turkey
2Afyon Kocatepe University Faculty of Medicine, Department of Nuclear Medicine, Afyonkarahisar, Turkey
3Denizli State Hospital, Clinic of Nuclear Medicine, Denizli, Turkey

Objective: In this study, we aimed to investigate the physiological biodistribution pattern of 68Ga- DOTATATE and DOTANOC using standardized uptake value (SUV) parameters (maximum and mean) in nontumorous tissues on positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) images.
Methods: Images of 40 patients (female, n=23 and male, n=17; mean age, 52.50±15.82 years) who had undergone 68Ga-DOTA labeled (TATE or NOC) PET/CT imaging with the diagnosis of GEPneuroendocrine tumor (NET), non-GEP-NET and thyroid cancer were retrospectively evaluated. SUVmax and SUVmean measurements were performed from areas of physiologic uptake including pituitary gland, parotid and submandibular gland, palatine tonsils, thyroid, lungs, blood pool, thymus, lymph nodes, liver, pancreas (from head, body and tail parts), spleen, stomach, both adrenal gland, kidney, small bowel and colon, bone marrow, prostate, glandular breast tissue and muscle tissue.
Results: The highest uptake for 68Ga-DOTATATE and 68Ga-DOTATANOC was noted in the spleen, adrenal, kidney, liver, pituitary gland and head of the pancreas, respectively. Lung, muscle, blood pool, bone marrow, lymph node and breast showed low uptake (SUVmax-mean <2), while moderate uptake was observed in the remaining organs.
Conclusion: We think that determination of uptake patterns and range of SUVmax-mean values for both agents in many organs will aid in discriminating between physiologic and pathologic uptake during the interpretation of images.

Keywords: 68Ga-DOTATATE, 68Ga-DOTANOC, PET/CT, somatostatin receptor, physiological biodistribution

Evrim SÜRER BUDAK, Ali Ozan ÖNER, Serkan DEMİRELLİ, Metin ERKILIÇ, Adil BOZ, Binnur KARAYALÇIN. Semiquantitative Analysis of Physiological Biodistribution of 68Ga-DOTATATE and 68Ga-DOTANOC. Forbes J Med. 2023; 4(2): 116-125

Sorumlu Yazar: Evrim SÜRER BUDAK, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale