e-ISSN: 2757-5241
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Hipofiz Yetmezliğinin Nadir Bir Nedeni: Hipofiz Sapı Kesinti Sendromu ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2020; 1(3): 96-100 | DOI: 10.5222/forbes.2020.24008

Hipofiz Yetmezliğinin Nadir Bir Nedeni: Hipofiz Sapı Kesinti Sendromu ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları

Atilla Hikmet Çilengir1, Fatma Ceren Sarıoğlu2, Nevin Çilengir3, Berna Dirim Mete4
1Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Pediatrik Radyoloji Bölümü, İzmir
3Ege Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir
4İzmir Demokrasi Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Hipofiz sapı kesinti sendromu, adenohipofiz hormonlarının yetmezliği ile karakterize
nadir görülen bir hastalıktır. Klinik prezentasyon genellikle çocukluk çağı
veya ikinci dekadda olur. Hormonal yetmezlik şiddeti değişkendir. İzole görülebildiği
gibi hipofiz dışı anomaliler ile birlikte olabilir. Manyetik rezonans görüntüleme
bulguları hipofiz sapının yokluğu, adenohipofizin yokluğu veya normalden
küçük olması ve nörohipofizin yokluğu veya ektopik yerleşimi şeklinde kabul
edilmektedir. Hipofiz sapı varlığını ve morfolojisini değerlendirmede kontrastlı
inceleme esastır. Klinik bulguların varlığında hipotalamo–hipofizer bölgenin manyetik
rezonans görüntüleme ile değerlendirilmesi tanı için gereklidir. Erken tanı
alan olgular hormon replasmanı ile normal yaşantılarını sürdürebilir. Bu makalede
hipofiz sapı kesinti sendromunu ve manyetik rezonans görüntüleme bulgularını
bir olgu üzerinden sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Hipofiz sapı kesinti sendromu, Hipopitüitarizm, Manyetik rezonans görüntüleme

A Rare Cause of Pituitary Deficiency: Pituitary Stalk Interruption Syndrome and Magnetic Resonance Imaging Findings

Atilla Hikmet Çilengir1, Fatma Ceren Sarıoğlu2, Nevin Çilengir3, Berna Dirim Mete4
1Basaksehir Cam and Sakura City Hospital, Department of Radiology, Istanbul, Turkey
2University of Health Sciences Tepecik Training and Research Hospital, Department of Radiology, Division of Pediatric Radiology, Izmir, Turkey
3Ege University, Department of Radiology, Izmir, Turkey
4Izmir Demokrasi University, Department of Radiology, Izmir, Turkey

Pituitary stalk interruption syndrome is a rare disease characterized by a deficiency
of adenohypophyseal hormones. Clinical presentation usually occurs in
childhood or in the second decade of life. The severity of hormonal deficiency is
variable. It may be isolated or be accompanied by extra–pituitary anomalies.
Magnetic resonance imaging findings are considered as an absent pituitary stalk,
absent or smaller adenohypophysis, absent or ectopic neurohypophysis.
Contrast-enhanced imaging is essential in evaluating the presence and morphology
of the pituitary stalk. In the presence of clinical findings, evaluation of the
hypothalamic–pituitary region using magnetic resonance imaging is necessary
for diagnosis. Early diagnosed cases can maintain their normal lives with hormone
replacement. In this article, we aimed to present pituitary stalk interruption
syndrome and its magnetic resonance imaging findings with a case presentation

Keywords: Hypopituitarism, Magnetic Resonance Imaging, Pituitary stalk interruption syndrome

Atilla Hikmet Çilengir, Fatma Ceren Sarıoğlu, Nevin Çilengir, Berna Dirim Mete. A Rare Cause of Pituitary Deficiency: Pituitary Stalk Interruption Syndrome and Magnetic Resonance Imaging Findings. Forbes J Med. 2020; 1(3): 96-100

Sorumlu Yazar: Atilla Hikmet Çilengir, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale