e-ISSN: 2757-5241
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Türkiye'deki Sağlıklı Bebeklerde Formül Süt Kullanımına Uyum ve Etkinliğin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2023; 4(3): 336-345 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2023.30306

Türkiye'deki Sağlıklı Bebeklerde Formül Süt Kullanımına Uyum ve Etkinliğin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

Fatih ÖZDENER1, İlknur KILIÇ2, Coşkun SAF2, Tuğba DEMİRCAN BİLEN2, Dicle ÇELİK3, Nurdan URAŞ4, Doruk GÜL4, Gamze DEMİREL5, Hayrettin TEMEL5, Dilek ÇOBAN6, ENVER MAHIR GÜLCAN6, Alihan SÜRSAL7, Vildan ERTEKİN6, Mukadder Ayşe SELİMOĞLU8
1Bahçeşehir University Faculty of Medicine, Department of Pharmacology, İstanbul, Türkiye
2Ataşehir Florence Nightingale Hospital, Clinic of Pediatric Health and Diseases, İstanbul, Türkiye
3Şişli Memorial Hospital, Clinic of Pediatric Health and Diseases, İstanbul, Türkiye
4İstinye University, Bahçeşehir Liv Hospital, Clinic of Pediatric Health and Diseases, İstanbul, Türkiye
5Mega Medipol University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Health and Diseases, İstanbul, Türkiye
6Acıbadem University Faculty of Medicine Hospital, Department of Pediatric Health and Diseases and Pediatric Gastroenterology, İstanbul, Türkiye
7Bahçeşehir University Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, İstanbul, Türkiye
8Ataşehir Memorial Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Anabilim Dalı

Amaç: Formül süt, anne sütünü taklit etmeyi amaçlar veya tamamlayıcı bir diyet olarak hizmet edebilir, bu nedenle beslenme bozukluğunun gelişme riskini azaltır. Bu çalışmada, galakto-oligosakkaritler/frukto-oligosakkaritler oranı 9: 1 olan prebiyotik formül süt kullanımıyla ilgili uyumu etkileyen faktörleri değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Çalışma, 4-12 ay boyunca formül süt tüketen 63 sağlıklı kız ve 58 sağlıklı erkek çocuğu içeriyordu. Bu çocukların ebeveynleri arasında ilk ve üçüncü ayın sonunda kısa bir anket yapıldı. İlk ve takip ziyaretleri arasında boy, kilo yaşa göre ve boy kilo için z puanları karşılaştırıldı. Semptomlar, enfeksiyon sıklığı, tamamlayıcı gıda alımı ve dışkılama sıklığı da tartışıldı.
Bulgular: Antropometrik ölçümler üç ay boyunca önemli ölçüde arttı. Tahammülsüzlük, formül kullanımına uyumu olumsuz etkiledi (p<0,001). Bebeklerin %13,3'ünde enfeksiyon oranı azaldı ve %65,3'ünde tamamlayıcı gıda alımında değişiklik olmadı. Ebeveynlerin formül sütün faydaları hakkındaki düşünceleri, ebeveynlerin unutkanlığı ve formül sütün tamamlayıcı gıda alımını azalttığı düşüncesi, formül süt kullanımına uyumu olumsuz etkileyen faktörlerdi. Tamamlayıcı bir diyete <17 hafta içinde başlatılan bebeklerin anneleri 2,4 yaş daha gençti (p=0,006).
Sonuç: Ebeveynler, formül sütün faydaları hakkında eğitilmelidir. Formül süt kullanımı, antropometrik z puanlarında bir artışa ve enfeksiyon oranında önemli bir azalmaya yol açmıştır, bu nedenle ebeveynlere uyumu maksimuma çıkarmak için bu durum vurgulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Formü, l süt, bağlılık, beslenme yetersizliği, büyüme

Measuring and Evaluating the Adherence to and Effectiveness of Formula Milk Use in Healthy Infants in Türkiye

Fatih ÖZDENER1, İlknur KILIÇ2, Coşkun SAF2, Tuğba DEMİRCAN BİLEN2, Dicle ÇELİK3, Nurdan URAŞ4, Doruk GÜL4, Gamze DEMİREL5, Hayrettin TEMEL5, Dilek ÇOBAN6, ENVER MAHIR GÜLCAN6, Alihan SÜRSAL7, Vildan ERTEKİN6, Mukadder Ayşe SELİMOĞLU8
1Bahcesehir University Faculty of Medicine, Department of Pharmacology
2Ataşehir Florance Nightingale Hospital, Department of Pediatric Health and Diseases
3Sisli Memorial Hospital, Department of Pediatric Health and Diseases
4Istinye University Bahcesehir Liv Hospital, Department of Pediatric Health and Diseases
5Mega Medipol University Hospital, Department of Pediatric Health and Diseases
6Acıbadem University Faculty of Medicine Hospital, Department of Pediatric Health and Diseases and Pediatric Gastroenterology
7Bahcesehir University Faculty of Medicine, Department of Neuroscience
8Atasehir Memorial Hospital, Department of Pediatric Gastroenterology

Objective: Formula milk aims to mimic breast milk or can serve as a complementary diet, thus reducing the risk of developing nutritional deficiencies. In this study, we evaluated the factors affecting compliance with the use of prebiotic formula milk with a galacto-oligosaccharides/fructo-oligosaccharides ratio of 9: 1.
Methods: The study included 63 healthy girls and 58 healthy boys who consumed formula milk for 4-12 months. A brief survey was conducted among the parents of these children at the end of the first and third months. Height, weight for age, and weight for height z-scores were compared between the first and follow-up visits. Perceived symptoms, frequency of infections, complementary food intake, and frequency of stool movements were also discussed.
Results: The anthropometrics significantly increased over the three months. Intolerability negatively affected compliance with formula use (p<0.001). The infection rate decreased in 13.3% of the infants, and 65.3% experienced no change in complementary food intake. The parent's opinion about the benefits of formula milk, the parent's forgetfulness, and the thought that formula milk reduces the intake of complementary foods were the factors that negatively affected compliance with formula milk use. The mothers of infants who were introduced to a complementary diet <17 weeks were 2.4 years younger (p=0.006).
Conclusion: Parents should be educated regarding the benefits of formula milk. Formula milk used led to an anthropometrical z-score increase and a significant decrease in the rate of infection, which should be emphasized to the parents to maximize compliance.

Keywords: Formula milk, adherence, nutritional deficiency, growth

Fatih ÖZDENER, İlknur KILIÇ, Coşkun SAF, Tuğba DEMİRCAN BİLEN, Dicle ÇELİK, Nurdan URAŞ, Doruk GÜL, Gamze DEMİREL, Hayrettin TEMEL, Dilek ÇOBAN, ENVER MAHIR GÜLCAN, Alihan SÜRSAL, Vildan ERTEKİN, Mukadder Ayşe SELİMOĞLU. Measuring and Evaluating the Adherence to and Effectiveness of Formula Milk Use in Healthy Infants in Türkiye. Forbes J Med. 2023; 4(3): 336-345

Sorumlu Yazar: Fatih ÖZDENER, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale