e-ISSN: 2757-5241
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı Prematüre Bir Bebekte Candida albicans Menenjiti: Olgu Sunumu [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2023; 4(2): 230-233 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2023.43433

Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı Prematüre Bir Bebekte Candida albicans Menenjiti: Olgu Sunumu

Eda Albayrak1, Bengisu Güner Yılmaz2, Serdar Beken1, Metehan Ozen3, Ayse Korkmaz1
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

İnvaziv fungal enfeksiyonlar çok düşük ve aşırı düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerde sık görülen, morbidite ve mortaliteye neden olabilen nozokomiyal enfeksiyonlardır. Yenidoğanlarda en sık etken Candida albicans’tır. Yenidoğan bebeklerde sepsis bulguları varlığında invazif fungal enfeksiyonlar mutlaka akla getirilmelidir. Santral sinir sistemi (SSS) tutulumuna rağmen kan kültüründe etken saptansa da beyin omurilik sıvısında kültür pozitifliği gösterilemeyebilir bu sebeple invaziv kandidiazis olgularında tedaviye SSS’yi kapsayacak şekilde başlanmalıdır. Bu yazıda aşırı düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerde invaziv fungal enfeksiyonların önemine dikkat çekilmek istenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aşırı dü, şük doğum ağırlıklı prematüre, invaziv kandidiazis, Candida albicans, sepsis, menenjit

Candida albicans Meningitis in an Extremely Low Birth Weight Premature Neonate: A Case Report

Eda Albayrak1, Bengisu Güner Yılmaz2, Serdar Beken1, Metehan Ozen3, Ayse Korkmaz1
1Department of Paediatrics, Neonatology, Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, Istanbul, Turkey
2Department of Paediatrics, Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, Istanbul, Turkey
3Department of Paediatrics, Infectious Disease, Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, Istanbul, Turkey

Invasive fungal infections are nosocomial infections that are common in very low and extremely low birth weight premature neonates and can cause morbidity and mortality. Invasive candidiasis (IC) caused by Candida albicans is the most common in these infections. Invasive fungal infections should be kept in mind in the presence of neonatal sepsis findings. Even in the cases which the central nervous system (CNS) involved, it is more difficult to obtain culture positivity in cerebrospinal fluid (CSF) than blood; therefore in all IC cases, even if the CSF findings are not diagnostic or supportive, treatment should be initiated incluiding the CNS. In this article, we wanted to draw attention to the importance of invasive fungal infections in extremely low birth weight premature infants.

Keywords: Extremely low birth weight premature neonate, invasive candidiasis, Candida albicans, sepsis, meningitis

Eda Albayrak, Bengisu Güner Yılmaz, Serdar Beken, Metehan Ozen, Ayse Korkmaz. Candida albicans Meningitis in an Extremely Low Birth Weight Premature Neonate: A Case Report. Forbes J Med. 2023; 4(2): 230-233

Sorumlu Yazar: Bengisu Güner Yılmaz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale