e-ISSN: 2757-5241
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Gelişimsel Kalça Displazisi Taraması: Evrensel ya da Seçici? [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2021; 2(3): 140-141 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2021.44366

Gelişimsel Kalça Displazisi Taraması: Evrensel ya da Seçici?

Deniz Çankaya1, Mehmet Yekta Öncel2
1SBÜ, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Kliniği, Ankara
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, İzmir


Universal or Selective: That’s the Question in Screening of Developmental Dysplasia of the Hip

Deniz Çankaya1, Mehmet Yekta Öncel2
1University of Health Sciences Turkey, Gülhane Training and Research Hospital, Clinic of Orthopaedic and Traumatology, Ankara, Turkey
2İzmir Kâtip Çelebi University Faculty of Medicine, Division of Neonatology, İzmir, Turkey

Keywords: Developmental dysplasia, hip, newborn, screening, ultrasound

Deniz Çankaya, Mehmet Yekta Öncel. Universal or Selective: That’s the Question in Screening of Developmental Dysplasia of the Hip. Forbes J Med. 2021; 2(3): 140-141

Sorumlu Yazar: Deniz Çankaya
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale