e-ISSN: 2757-5241
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Cinsel İstismar Olduğuna Emin misiniz? [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2024; 5(1): 76-78 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2024.50251

Cinsel İstismar Olduğuna Emin misiniz?

Yavuz DEMİRÇELİK1, Selcen KUNDAK2, Özlem BAĞ3
1İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji, İzmir, Türkiye
3

Vulvar liken skleroz, çocukluk çağında nadir görülen bir dermatoz türüdür. Klinik bulguları, cinsel istismarla karışabilme olasılığı nedeniyle özellikle çocukluk döneminde ayırıcı tanının titizlikle yapılmasını gerektirir. Bu yazıda, Çocuk İzlem Merkezi’ne cinsel istismar ön tanısıyla başvuran bir liken skleroz olgusu sunulmaktadır. Teşhis süreci, multidisipliner bir yaklaşımı içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Liken skleroz, çocukluk çağı, cinsel istismar

Are You Sure it is a Sexual Abuse?

Yavuz DEMİRÇELİK1, Selcen KUNDAK2, Özlem BAĞ3
1İzmir Bayraklı City Hospital, Clinic of Pediatrics, İzmir, Türkiye
2University of Health Sciences Türkiye, Dr. Behçet Uz Pediatric Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, İzmir, Türkiye
3University of Health Sciences Türkiye, Dr. Behçet Uz Pediatric Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Clinic of Pediatrics, İzmir, Türkiye

Vulvar lichen sclerosis is a rare dermatosis in childhood. Clinical signs may be confused with sexual abuse, so differential diagnosis requires careful evaluation, especially during childhood. In this report, we present a case of lichen sclerosis who was referred to Child Advocacy Center with an initial diagnosis of sexual abuse. The diagnostic work-up included a multidiciplinary approach.

Keywords: Lichen sclerosis, childhood, sexual abuse

Yavuz DEMİRÇELİK, Selcen KUNDAK, Özlem BAĞ. Are You Sure it is a Sexual Abuse?. Forbes J Med. 2024; 5(1): 76-78

Sorumlu Yazar: Yavuz DEMİRÇELİK, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale