e-ISSN: 2757-5241
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Mitral Kapak Obstrüksiyonuna Neden Olan Kalp Şekilli Dev Sol Atrial Miksoma [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2021; 2(3): 182-184 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2021.57966

Mitral Kapak Obstrüksiyonuna Neden Olan Kalp Şekilli Dev Sol Atrial Miksoma

Oktay Şenöz1, Ferhat Yurdam1, Fatma Nur Tomakin3, Zeynep Yapan Emren1, Volkan Emren2
1Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
3Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Miksoma, çoğunlukla 30 ile 60 yaşlar arasında saptanan ve en sık görülen benign primer kardiyak tümördür. Primer kardiyak tümörlerin yaklaşık %50'sini oluşturur. En sık sol atriyum yerleşimlidirler ve kadınlarda daha sık görülür. Miksomalar; büyüklüğüne, yüzey yapısına ve bulundukları kalp boşluklarına göre farklı klinik tabloya neden olabilirler. Mitral kapak obstrüksiyonuna neden olarak mitral darlığı semptomlarını ortaya çıkarabilirler. Senkop nadir görülen ancak hayatı tehdit edebilen bir semptom olup erken cerrahi tedavi gerektirir. Bu yazıda mitral kapak obstrüksiyonuna neden olan dev sol atrial miksomalı nadir bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Miksoma, mitral kapak obstrüksiyonu, senkop, intrakardiyak kitle

Mitral Valve Obstruction Caused by Heart-shaped Large Left Atrial Myxoma

Oktay Şenöz1, Ferhat Yurdam1, Fatma Nur Tomakin3, Zeynep Yapan Emren1, Volkan Emren2
1Bakırçay University, Çiğli Training and Research Hospital, Clinic of Cardiology, İzmir, Turkey
2İzmir Kâtip Çelebi University, Atatürk Training and Research Hospital, Clinic of Cardiology, İzmir, Turkey
3Bakırçay University, Çiğli Training and Research Hospital, Department of Cardiovascular Surgery, İzmir, Turkey

Myxoma is one of the most common benign primary cardiac tumors, usually detected at ages between 30 and 60 years. It accounts for 50% of the primary cardiac tumors. The most common location of a myxoma is the left atrium. Myxomas are more prevalent in females. The clinical outcomes can differ depending on the tumor’s size, location, and architecture. The clinical picture can mimic mitral stenosis, which causes mitral valve obstruction. Syncope is a rare but life-threatening symptom and requires early surgical treatment. This paper describes a patient with a large left atrial myxoma, causing mitral valve obstruction.

Keywords: Myxoma, mitral valve obstruction, syncope, intracardiac mass

Oktay Şenöz, Ferhat Yurdam, Fatma Nur Tomakin, Zeynep Yapan Emren, Volkan Emren. Mitral Valve Obstruction Caused by Heart-shaped Large Left Atrial Myxoma. Forbes J Med. 2021; 2(3): 182-184

Sorumlu Yazar: Oktay Şenöz, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale