e-ISSN: 2757-5241
Epidemic of Rotavirus Infection in Neonatal Intensive Care Unit [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2021; 2(3): 154-157 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2021.36349

Epidemic of Rotavirus Infection in Neonatal Intensive Care Unit

Funda Yavanoğlu Atay, Ömer Güran, Leyla Bilgin
University of Health Scıences İstanbul Ümraniye Training and Research Hospital

Objective: To evaluate rotavirus epidemic in a neonatal intensive care unit (NICU) and to contribute to the literature on rotavirus outbreak in the newborn.
Methods: An epidemic of rotavirus infection was seen in the NICU of our hospital in September 12, 2017 and October 15, 2017. Diagnosis of rotavirus infection in 10 patients was demonstrated by serological tests.
Results: Ten patient was diagnosed rotavirus infections which were analyzed. Mean gestastion age and mean birth weight 38±2.9 week, 3.075±706 gr respectively. Eight patient (80%) has diarrhea. Only one patient who was the first case had sekonder bacterimia. No other patients had additional complication.
Conclusion: Rotavirüs infection in newborns is usually mild, but should be followed up for complications. Strict disinfection methods and isolation of patients are required to control the epidemic.

Keywords: Rotavirüs, neonatal intensive care unit, gastroenteritis, outbreak

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Rotavirüs Enfeksiyonu Salgını

Funda Yavanoğlu Atay, Ömer Güran, Leyla Bilgin
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Yenidoğan döneminde rotavirüs enfeksiyonu görülmesi çok nadirdir. Bu çalışma da amaç rotavirüs enfeksiyonu salgını görülen bir yenidoğan yoğun bakım ünitesinde (YYBÜ) rotavirüs salgınını değerlendirmek, belirti ve bulgularını incelemek, salgının kontrol altına alınabilmesi için yapılan uygulamaları ortaya koymaktır.
Yöntem: Hastanemiz YYBܒde, 12 Eylül 2017 ve 15 Ekim 2017 tarihleri arasında görülen rotavirüs salgınında hastaların verileri hasta dosyalarından retrospektif olarak incelendi. Rotavirüs tanısı rotavirüs antijeninin gaitada enzim immünassay yöntemiyle gösterilmesi ile konuldu.
Bulgular: Toplam 10 olguda rotavirüs enfeksiyonu saptandı. Olguların ortalama doğum haftası 38±2,9 hafta, ortalama doğum ağırlıkları 3,075±706 gr olarak saptandı. Olguların %30’u erkek cinsiyetteydi. Hastaların takibinde en sık semptom %80 ishal olarak görüldü. Olguların %20’sinde semptom gözlenmedi. İlk olguda saptanan sekonder bakteriyemi dışında diğer olgularda komplikasyon gözlenmedi.
Sonuç: YYBܒde rotavirüs salgını nadir görülen bir durumdur. Yenidoğanda enfeksiyon genellikle hafif seyirlidir fakat hastalar komplikasyonlar açısından takip edilmelidir. Salgını kontrol altına almak için sıkı dezenfeksiyon yöntemleri ve hastaların izolasyonu gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Rotavirüs, yenidoğan yoğun bakım, gastroenterit, salgın

Funda Yavanoğlu Atay, Ömer Güran, Leyla Bilgin. Epidemic of Rotavirus Infection in Neonatal Intensive Care Unit. Forbes J Med. 2021; 2(3): 154-157

Corresponding Author: Funda Yavanoğlu Atay, Türkiye
Manuscript Language: Turkish