e-ISSN: 2757-5241
Forbes Tıp Dergisi | Forbes Journal of Medicine Munchausen by Proxy Syndrome: Case Report [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2022; 3(1): 87-90 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2021.46855

Munchausen by Proxy Syndrome: Case Report

Gülşen YALÇIN1, Bahattin SAYINBATUR2, Eyaz KARAY3
1Diyarbakir Pediatric Diseases Hospital,pediatric Emergency, Diyarbakır
2Diyarbakir Pediatric Diseases Hospital,pediatric Neurology, Diyarbakır
3Diyarbakir Pediatric Diseases Hospital, Child Psychiatry, Diyarbakır

Munchausen syndrome by proxy (MBP) is a form of child abuse in which the perpetrator induces, exaggerates, or fabricates illness in his/her child. symptoms are highly variable. Diagnosis is essential because of the high associated morbidity and mortality. A ten-year-old, nine-month-old girl presented to our emergency department with complaints of seizures and nosebleeds. MBP was considered in the patient without any complaints during hospitalization and due to the normal test examination. In complaints without an etiological cause, MBP should be considered in the differential diagnosis.

Keywords: Munchausen by proxy, child, epilepsy

Munchausen by Proxy Sendromu: Olgu Sunumu

Gülşen YALÇIN1, Bahattin SAYINBATUR2, Eyaz KARAY3
1Diyarbakır Pediatric Diseases Hospital, Clinic of Pediatric Emergency, Diyarbakır, Turkey
2Diyarbakır Pediatric Diseases Hospital, Clinic of Pediatric Neurology, Diyarbakır, Turkey
3Diyarbakır Pediatric Diseases Hospital, Clinic of Child Psychiatry, Diyarbakır, Turkey

Munchausen by proxy sendromu (MPS), bakıcının çocukta hastalığa neden olduğu, abarttığı veya uydurduğu bir çocuk istismarı türüdür. Belirtiler oldukça değişkendir. Yüksek ilişkili morbidite ve mortalite nedeniyle tanı önemlidir. On yaş dokuz aylık kız hasta, nöbet geçirme ve burundan kanama şikayeti ile acil servisimize başvurdu. Yapılan tetkiklerin normal olması ve yatışı sırasında şikayetlerin olmaması nedeniyle hastada MPS düşünüldü. Etiyolojik bir sebebin olmadığı yakınmalarda MBP ayırıcı tanıda düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Munchausen by proxy, çocuk, epilepsi

Gülşen YALÇIN, Bahattin SAYINBATUR, Eyaz KARAY. Munchausen by Proxy Syndrome: Case Report. Forbes J Med. 2022; 3(1): 87-90

Corresponding Author: Gülşen YALÇIN, Türkiye
Manuscript Language: English