e-ISSN: 2757-5241
İlacın Doğadan Eczaneye Gizemli Yolculuğu [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2024; 5(1): 1-8 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2023.44265

İlacın Doğadan Eczaneye Gizemli Yolculuğu

Gülden DİNİZ1, Şervan VEYSANOĞLU2, Simge İNAL2, Buket ARAÇ2, Neslihan Düzenli3, Emine Müge KARAKAYALI2
1İzmir Demokrasi Üniversitesi, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
2İzmir Demokrasi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

İnsanlar binlerce yıldır doğada bulunan çeşitli maddeleri semptomların giderilmesi, hatta hastalıkların iyileştirilmesi amacıyla kullanmışlardır. İlaçlar bitki, hayvan, mikroorganizma gibi doğada var olan kaynaklardan elde edilen ya da bu doğal maddeler örnek alınarak laboratuvarda sentezlenen tıbbi ürünlerdir. Günümüzde bazı modern tıp uygulamalarında bile doğal bileşenlerden elde edilen ilaçlar hala kullanılmaktadır. Başta bitkiler olmak üzere birçok doğal ürün, önemli farmakolojik etkilere sahip kimyasal bileşikler içerir ve bu bileşikler, modern ilaçlarda kullanılan aktif bileşenlerin temelini oluştururlar. Ancak piyasadan kolaylıkla tedarik edilebilen bu doğal bileşiklerin bazı yan etkileri vardır. Ayrıca kullanılan diğer ilaçlarla etkileşimleri olabileceğinden tıbbi denetim olmadan kullanımları tehlikelidir. Çünkü doğal kaynaklardan elde edilen bir maddenin ilaç olarak kullanılabilecek hale gelmesi için, bilimsel araştırmalar ve klinik deneylerle desteklenen hem üretim aşamasında hem de ilaç olarak ruhsatlandıktan sonra denetlenen uzun bir yol kat etmesi gerekir. Bu derlemede; ilaçların doğadan eczaneye ulaşan tarihsel ve teknolojik öyküsü, doğadaki kaynakları, ruhsatlı ilaç haline geliş aşamaları ve doğal ürünler olarak pazarlanan ilaç öncüsü maddelerin denetimsiz kullanımının sakıncaları güncel literatür eşliğinde irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İlaç, doğal ilaç, ilacın sentezi, doğal maddelerin ilaç olarak kullanımı

The Mysterious Travel of Drugs from Nature to Pharmacy

Gülden DİNİZ1, Şervan VEYSANOĞLU2, Simge İNAL2, Buket ARAÇ2, Neslihan Düzenli3, Emine Müge KARAKAYALI2
1Izmir Democracy University, Buca Seyfi Demirsoy Training and Research Hospital, Pathology Department
2Izmir Democracy University, Institute of Health Sciences, Medical Microbiology Department
3Izmir Democracy University Medical School, Medical Pharmacology Department

For thousands of years, people have used various substances found in nature to relieve symptoms and even cure diseases. Drugs are medicinal products obtained from natural sources such as plants, animals, and microorganisms or synthesized in the laboratory by taking these natural substances as examples. Even in some modern medical practices, drugs derived from natural components are still used. Many natural products, predominantly plants, contain chemical compounds with important pharmacological effects, and these compounds form the basis of active ingredients used in modern medicines. However, these natural compounds, which can be easily supplied from the market, may have some side effects. In addition, since there are several interactions with other drugs used, their use without medical supervision is dangerous. Because, for a substance obtained from natural sources to be used as a medical drug, it must go a long way, be supported by scientific research and clinical trials, and be controlled both during the production phase and after it is licensed as a medicine. In this review, the historical and technological story of drugs reaching the pharmacy from nature, their sources in nature, their stages of becoming licensed drugs, and the drawbacks of uncontrolled use of natural products are discussed in the light of current literature.

Keywords: Medical drugs, natural products, synthesis of drugs, use of natural substances as drugs

Gülden DİNİZ, Şervan VEYSANOĞLU, Simge İNAL, Buket ARAÇ, Neslihan Düzenli, Emine Müge KARAKAYALI. The Mysterious Travel of Drugs from Nature to Pharmacy. Forbes J Med. 2024; 5(1): 1-8

Sorumlu Yazar: Gülden DİNİZ, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale