e-ISSN: 2757-5241
Son Derece Nadir Bir Hematüri Olgusu: Yaşlı Kadında Böbrek Rabdomiyosarkomu [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2022; 3(3): 321-324 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2022.98705

Son Derece Nadir Bir Hematüri Olgusu: Yaşlı Kadında Böbrek Rabdomiyosarkomu

Kürşad DÖNMEZ1, Yiğit AKIN1, Sacit Nuri GÖRGEL1, Osman KÖSE1, Fatih Esad TOPAL2, Fatma Hüsniye DİLEK3, Müberra KONUR3, Asuman FEDA BAYRAK4, Enis Mert YORULMAZ5
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İzmir
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
4İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, İzmir
5Bitlis Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Bitlis

Hematüri, geniş bir spektruma sahip hastalığın uyarıcı ve ciddi bir belirtisidir. İlk akla genç yaşlarda iyi huylu patolojilere bağlı hastalıkları getirse de özellikle yaşlılarda kanserin klinik belirteçlerinden biridir ve daha fazla araştırma gerektirmektedir. Erkek cinsiyet, yaş >35, analjezik kötüye kullanımı, kronik hemodiyaliz, radyasyona veya kanserojenlere maruz kalma gibi kansere bağlı hematüri için bazı risk faktörleri vardır. Ayrıca hematürinin ayırıcı tanısında nadir görülen hastalıklar da göz ardı edilmemelidir. Burada, acil servise hematüri ile başvuran yaşlı bir kadın hastada böbrekte son derece nadir görülen renal rabdomiyosarkom olgusunu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Hematüri, rabdomiyosarkom, radikal nefroüreterektomi, tonsilla metastazı

An Extreme Rare Case of Hematuria: Kidney Rhabdomyosarcoma in Elderly Woman

Kürşad DÖNMEZ1, Yiğit AKIN1, Sacit Nuri GÖRGEL1, Osman KÖSE1, Fatih Esad TOPAL2, Fatma Hüsniye DİLEK3, Müberra KONUR3, Asuman FEDA BAYRAK4, Enis Mert YORULMAZ5
1İzmir Katip Çelebi University Faculty of Medicine, Department of Urology, İzmir, Turkey
2İzmir Katip Çelebi University Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, İzmir, Turkey
3İzmir Katip Çelebi University Faculty of Medicine, Department of Pathology, İzmir, Turkey
4İzmir Katip Çelebi University Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, İzmir, Turkey
5Bitlis State Hospital, Clinic of Urology, Bitlis, Turkey

Hematuria is a warning and serious symptom of the disease with a broad spectrum. Although it first brings to mind diseases related to benign pathologies at young ages, it is one of the clinical markers for cancer, especially in the elderly and requires further investigation. There are some risk factors for cancer-induced hematuria such as male gender, age >35, analgesic abuse, chronic hemodialysis, radiation exposure or carcinogens. Additionally, rare diseases should not be ignored in the differential diagnosis of hematuria. Here, we present an extremely rare case of renal rhabdomyosarcoma of kidney in an elderly female patient who was admitted to the emergency department with hematuria.

Keywords: Hematuria, rhabdomyosarcoma, radical nephroureterectomy, metastasis to tonsilla

Kürşad DÖNMEZ, Yiğit AKIN, Sacit Nuri GÖRGEL, Osman KÖSE, Fatih Esad TOPAL, Fatma Hüsniye DİLEK, Müberra KONUR, Asuman FEDA BAYRAK, Enis Mert YORULMAZ. An Extreme Rare Case of Hematuria: Kidney Rhabdomyosarcoma in Elderly Woman. Forbes J Med. 2022; 3(3): 321-324

Sorumlu Yazar: Yiğit AKIN, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale