e-ISSN: 2757-5241
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
Konjenital Toksoplazmozis: Bir Olgu Sunumu [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2021; 2(2): 127-130 | DOI: 10.5222/forbes.2021.77486

Konjenital Toksoplazmozis: Bir Olgu Sunumu

Ferda Kazancı1, Nursel Yurttutan2, Aysegül Çomez3, Sadık Yurttutan4
1Ferda KAZANCI, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
2Nursel YURTTUTAN,Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş Türkiye
3Ayşegül ÇÖMEZ,Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
4Sadık YURTTUTAN,Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye

Gebelik sırasında geçirilen akut toksoplazmozis enfeksiyonu, gelişmekte olan fetüs için zararlıdır. Etiyoloji çok faktörlü olmasına rağmen, maternal enfeksiyon birincil olarak kontamine et veya su tüketimine atfedilir. Fetüse enfeksiyonun bulaşması yıkıcı nörolojik ve oküler bozukluklara neden olabilir. Bu makalede, 37 yaşındaki bir annenin 4. gebeliğinden 3. canlı doğum olan konjenital toksoplazmozis olgusu sunulmaktadır. Anne gebeliği sırasında Toxoplazma IgM (+)’liği nedeniyle Spiramisin kullanmıştır. Yenidoğan bebeğin ilk değerlendirmesinde toxoplazma lehine bulguya rastlanmamıştır. BOS (beyin omurilik sıvısı) örneklemi alınan ve takip edilen olgunun PCR incelemesi pozitif gelmesi üzerine yeniden değerlendirilmiş, koryoretinit ve intrakranial kalsifikasyon bulguları ile tanısı onaylatılmıştır. Sonuç olarak, konjenital Toxoplazmozis sinsi ve yavaş seyirli bir hastalıktır. Erken yenidoğan döneminde net fizik muayene bulgusu olmayabilir. Bu hastalar detaylı incelenmeli,

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Konjenital Toksoplazmozis, Yenidoğan, koryoretinit, İntrakranial kalsifikasyon

Congenital Toxoplasmosis: A Case Study

Ferda Kazancı1, Nursel Yurttutan2, Aysegül Çomez3, Sadık Yurttutan4
1Ferda Kazancı, Department Of Pediatrics, Division Of Neonatology, Ksu University Sua Hospital, Kahramanmaraş, Turkey
2Nursel Yurttutan, Department Of Radiology,ksu University Sua Hospital, Kahramanmaraş, Turkey
3Ayşegül Çömez, Department Of Eye Diseases, University Sua Hospital, Kahramanmaraş, Turkey
4Department of Pediatrics, Division of Neonatology, KSU University SUA Hospital, Kahramanmaraş, Turkey

Acute toxoplasmosis infections that develop during pregnancy can be detrimental to the developing fetus. Although the etiology may derive from various factors, the primary cause of these maternal infections is the consumption of contaminated meat or water. The transmission of the infection to the fetus may result in devastating neurological and ocular disorders. In this article, we present a case of congenital toxoplasmosis that occurred on the 3rd live birth of a 37 year old mother’s 4th pregnancy. During the pregnancy, the mother received Spiramycin as she was (+) for Toxoplasma IgM. In the initial evaluation of the neonate, there were no findings associated with toxoplasmosis. A CSF (cerebrospinal fluid) sample was taken and the patient was followed-up, a re-evaluation was conducted as the patient’s PCR analysis was positive; the diagnosis was confirmed by the presence of chorioretinitis and intracranial calcification. In conclusion, congenital toxoplasmosis is an insidious disease with a slow progression. Physical examination findings may not be apparent during the early neonatal period. These patients should be carefully examined, periodically followed up, and their bodily fluids should be tested.

Keywords: Congenital Toxoplasmosis, Newborn, chorioretinitis, Intracranial calcification

Ferda Kazancı, Nursel Yurttutan, Aysegül Çomez, Sadık Yurttutan. Congenital Toxoplasmosis: A Case Study. Forbes J Med. 2021; 2(2): 127-130

Sorumlu Yazar: Ferda Kazancı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale