e-ISSN: 2757-5241
Endometrial Kanserin Nadir Görülen Uzak Metastazları: Eş Zamanlı Sağ Böbrek ve Sol Adrenal Bez Tutulumu [Forbes J Med]
Forbes J Med. 2023; 4(3): 350-353 | DOI: 10.4274/forbes.galenos.2023.60024

Endometrial Kanserin Nadir Görülen Uzak Metastazları: Eş Zamanlı Sağ Böbrek ve Sol Adrenal Bez Tutulumu

Mertcan DAMA, Enis Mert YORULMAZ, Kürşad DÖNMEZ, Sacit Nuri GÖRGEL, Yigit AKIN
Katip Çelebi Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İzmir

Endometriyal kanser kadınlarda en sık görülen jinekolojik malignitedir. Hastaların çoğu düzensiz vajinal kanama nedeniyle erken dönemde tanı almaktadır. Standart cerrahi prosedür total histerektomi ve bilateral salpingo-ooforektomidir. Genellikle iyi prognoza sahip olmasına rağmen bazı hastalarda agresif seyrederek lenf nodu ve uzak organ metastazları görülebilir. Bu olgu sunumunda da endometriyal kanser nedeniyle total histerektomi, bilateral salpingo-ooforektomi ve pelvik lenfadenektomi uygulanan hastanın takiplerinde eş zamanlı ortaya çıkan sağ böbrek ve sol adrenal gland metastazı incelenecektir. Literatürde endometriyal kanserin eş zamanlı böbrek ve adrenal metastazı ile ilgili bugüne kadar
bildirilmiş bir olgu bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Böbrek, endometrial kanser, metastaz, sü, rrenal

Rare Distant Metastases of Endometrial Cancer: Simultaneous Right Kidney and Left Adrenal Gland Involvement

Mertcan DAMA, Enis Mert YORULMAZ, Kürşad DÖNMEZ, Sacit Nuri GÖRGEL, Yigit AKIN
İzmir Kâtip Çelebi University Faculty of Medicine, Department of Urology, İzmir, Türkiye

Endometrial cancer is the most common gynecological malignancy in women. Most patients are diagnosed in the early period because of irregular vaginal bleeding. The standard surgical procedures are total hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy. Although it generally has a good prognosis, some patients may develop aggressive lymph node and distant organ metastases. In this case report, the right kidney and left adrenal gland metastases that occurred simultaneously during the follow-up of a patient who underwent total hysterectomy, bilateral salpingo-oophorectomy, and pelvic lymphadenectomy for endometrial cancer will be described. There is no case reported in the literature regarding simultaneous kidney and adrenal metastasis of endometrial cancer.

Keywords: Kidney, endometrial cancer, metastatic, adrenal gland

Mertcan DAMA, Enis Mert YORULMAZ, Kürşad DÖNMEZ, Sacit Nuri GÖRGEL, Yigit AKIN. Rare Distant Metastases of Endometrial Cancer: Simultaneous Right Kidney and Left Adrenal Gland Involvement. Forbes J Med. 2023; 4(3): 350-353

Sorumlu Yazar: Mertcan DAMA, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale